X

หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยลงพื้นที่เปิดศูนย์ประสานงานพร้อมทั้งแนะนำผู้สมัครทั้ง 5 เขต

พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์  เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เป็นประธานเปิดเปิดศูนย์ประสานงานพรรคเสรีรวมไทยจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งแนะนำผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 5 ซึ่งประกอบด้วยเขตที่ 1นายเศรษฐ์วิชช์ อัครกิจวราสกุล เขตที่ 2 นายแดนสรวง กลิ่นสุคนธ์ เขตที่ 3นายจักรกฤษ แย้มสรวล เขตที่ 4นายเฉลิมชัย ปัณฑะโชติ  และเขตที่ 5 นายประเทือง ครุดทอง จากนั้นทางหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยได้กล่าวปราศรัยกับพี่น้องประชาชนที่มาให้การต้อนรับ ในเรื่องของการทำงานของพรรค

ซึ่งพรรคมีนโยบายหลักประกอบด้วย หยุดความยากจน ลดความเลื่อมล้ำของคนในชาติ หยุดปัญหาคอรัปชั่น นำงบประมาณมาพัฒนาประเทศ หยุดปัญหายาเสพติด ขจัดผู้มีอิทธิพลให้สิ้นซาก หยุดเผด็จการปฎิรูปทหาร หยุดไฟใต้ สร้างสังคมสมานฉันท์ และหยุดสงครามสีเสื้อ สร้างความปรองดอง ก้าวสู่อนาคต ซึ่งปัญหาปากท้องที่ดินทำกินราคาพืชผลทางการ เกษตรต้องได้รับการแก้ไข ส่วนปัญหาในพื้นที่ที่ต้องได้รับการแข้ไขโดยด่วนคือเรื่องปัญหาที่ทำกิน

เพราะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาในเรื่องนี้มากที่สุด ช่วยหลายปีที่ผ่านมาชาวบ้านได้มีการร้องเรียนตามช่องทางต่างๆในการขอให้หน่วยงานที่เกี่ยว เข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องทีทำมาหากิน นอกจากการสร้างงานสร้างเงินให้กับพี่น้องประชาชนในระดับรากหญ้าก็เป็นที่เรื่องที่จำเป็น เพราะที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนในระดับรากหญ้า ได้รับผลกระทบมาก รายรับ ไม่พอกับ รายจ่าย เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขด่วนที่สุด

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน