X

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2562

ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรนติ ร.9 ท่าน้ำเทศบาลตำบลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2562 โดยมีนายสืบสาย ศักดิ์โสภิษฐ์ นายอำเภอทองผาภูมิ นายยุทธชัย ปัทสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน

เนื่องจากตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ซึ่งปัจจุบันระดับการเกิดไฟป่ามีความรุนแรงมากจนกลายเป็นปัจจัยส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และพืช สัตว์ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดวิกฤติมลพิษหมอกควันจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตของประชาชน

จึงต้องรณรงค์ให้ประชาชน เกษตรกร งดการจุดไฟเผาป่าเพื่อลดควันไฟที่เกิดจากการเผาป่า และสร้างความรู้ ความข้าใจให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่างๆ ถึงอันตรายและผลกระทบของควันที่เกิดจากไฟป่า ทั้งนี้ได้มีการเดินรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า และให้ความรู้เรื่องไฟป่าให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ และพื้นที่

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน