X

กองพลทหารราบที่ 9 จัดพิธีเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ

ณ บริเวณงานสัปดาห์สะพานข้ามน้ำแคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พ.อ.หญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 1 เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2561 โดยมี พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9, นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี, คุณภัสภรณ์ หลอดศิริ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ค่ายสุรสีห์, คุณรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี, พร้อมด้วย คณะนายทหารกองพลทหารราบที่ 9, คณะกรรมการแม่บ้านทหารบก ค่ายสุรสีห์, สมาชิกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ และ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง

ด้วยกองพลทหารราบที่ 9 ชมรมแม่บ้านทหารบกค่ายสุรสีห์ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ได้ทรงทุ่มเทพระวิริยะอุตสาหะและพระราชทานพระราชทรัพย์มาส่งเสริมงานหัตถกรรมให้แก่ราษฎรในพื้นที่ห่างไกลถิ่นทุรกันดาร เพื่อหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรที่ยากไร้ อีกทั้งธำรงรักษาและฟื้นฟูหัตถกรรมแบบไทยให้แพร่หลาย

โดยได้ดำเนินการนำผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มาจำหน่ายในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เพื่อนำรายจากการจำหน่ายขึ้น ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายในโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ชมรมแม่บ้านทหารบกค่ายสุรสีห์ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา

อย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ 2561 นี้ เข้าสู่ปีที่21 เปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาจำหน่าย อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าไหมแพรวา และผ้าชนิดอื่นๆอีกมากมาย รวมถึงยังมีผลิตภัณฑ์ OBOP   (โอบอบ) ของชมรมแม่บ้านค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี มาจำหน่ายภายในงาน เพื่อให้ชาวจังหวัดกาญจนบุรี และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพในราคาย่อมเยา

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน