X

งานมอบโล่เชิดชูเกียรติคนดีศรีสง่ากาญจนบุรี ประจำปี 2561

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงานมอบโล่เชิดชูเกียรติคนดีศรีสง่ากาญจนบุรี ประจำปี 2561 ณ.ศาลา 60 พรรษามหาราช อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ด็อกเตอร์ สิงห์ ตั้งเจริญชัยชนะ นายกสมาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนหน่วยงาน ภาคเอกชน และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดงาน

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการรับนโยบายและการปฏิบัติงานเชิงรุกของสมาคมศูนย์ประสานงานองค์กรภาคเอกชนประจำจังหวัด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทและภารกิจโดยตรงในการพัฒนาคุณภาพของคน ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งพัฒนา

กลุ่มเป้าหมายซึ่งประกอบด้วย เด็กเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้จัดทำโครงการนำร่องเพื่อสร้างกระแส การพัฒนาคนและสังคม ในระดับจุลภาคขึ้น อันเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการเดิมตามมติรัฐมนตรี จึงได้ร่วมกันดำเนินโครงการ คนดีศรีสง่ากาญจนบุรี ขึ้น ภายใต้ยุทธศาสตร์ การเสริมหนุนเชื่อม ประสาน เพิ่มพลังเครือข่ายองค์กรภาคีและการเสริมหนุนเชื่อม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมต่อเนื่อง เชื่อมโยงคนดีศรีสง่ากาญจนบุรี เยาวชน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน