X

นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อตรวจราชการและพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการมารอต้อนรับ โดยในช่วงแรกนายกรัฐมนตรีได้สักการะศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล

จากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมทักทายข้าราชการ พี่น้องประชาชน และนักเรียนที่ได้มาตั้งแถวมายืนต้อนรับอยู่ใกล้ๆบริเวณศาลหลักเมืองก่อนจะเดินทางไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้นั่งรถรางชมกำแพงเมืองเก่า

และร่วมวางอิฐโบราณกลับคืนสู่กำแพงเมือง เป็นสัญลักษณ์แห่งการฟื้นฟูดูแลมรดกของชาติร่วมกับชาวจังหวัดกาญจนบุรี    จากนั้นเดินทางต่อมายังโรงงานกระดาษ  ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียง  เพื่อพบปะกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับ   และรับฟังบรรยายสรุปความสำคัญของพื้นที่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิบ้าน – ภูมิเมืองกาญจน์

และความเป็นมาของโรงงานกระดาษไทย จาก อาจารย์เนาว์รัตน์  พงษ์ไพบูลย์  ศิลปินแห่งชาติ ซึ่งเป็นโรงงานกระดาษแห่งแรกของไทยที่มีการผลิตธนบัตรโดยใช้เยื่อไม้ไผ่ในการผลิต โดยเริ่มมีการผลิตมาตั้งแต่ปี 2478 กระทั่ง หมดสัญญาเช่าพื้นที่กับกรมธนารักษ์ลง ทางผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงชาวจังหวัดกาญจนบุรี

ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันเคลื่อนไหวเรียกร้องขอดำเนินการเรียกร้องไม่ให้กรมธนารักษ์ให้เช่าพื้นที่บริเวณโรงงานกระดาษดังกล่าว เพื่อที่ทางจังหวัดจะได้ดำเนินการนำพื้นที่บริเวณดังกล่าวมาปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนและพิพิทธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ใจกลางเมือง

โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับประชาชนถึงนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล  และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 6 ด้าน ทั้งด้านความมั่นคง  ความสามารถในการแข่งขัน  การพัฒนาคน  ความเสมอภาค  คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  และการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน