ประชุมคณะทำงานจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวสะพานข้ามแม่น้ำแคว

ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวสะพานข้ามแม่น้ำแคว เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ดำเนินการขอต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเหนือพื้นที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว กับการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยการต่อสัญญาดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของที่ทำการปกครองจังหวัด  แต่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้พิจารณาแล้วพื้นที่ที่ได้ทำสัญญาขออนุญาตนั้นมีน้อยเกินไป หากได้รับมอบสิทธิจัดการโดยรอบ ยาวตลอดไปจนถึงบริเวณปากทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำแคว และบริเวณศาลาเจ้าแม่กาหลง

การบริหารจัดการน่าจะสามารถดูแลได้อย่างครบวงจรมากกว่านี้ ในส่วนของบริเวณที่การรถไฟแห่งประเทศไทย เคยให้ทางเอกชน เช่าซึ่งในปัจจุบันได้หมดเวลาเช่าไปแล้ว  หากให้จังหวัดบริหารจัดการเกี่ยวกับบริเวณพื้นที่ดังกล่าวด้วยก็น่าจะเหมาะสมกว่า ส่วนปัญหาเรื่องที่ผู้ประกอบการต่อเติมบริเวณดังกล่าวยังไม่ยอมออกจากพื้นที่ก็เป็นปัญหาอีก แต่สามารถดำเนินการแก้ไขได้

โดยในที่ประชุมได้หมอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัด จัดทำหนังสือขอที่พื้นที่เท่าเดิมและขอดูแลพื้นที่เพิ่มเติมไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อให้จังหวัดดำเนินการจัดระเบียบบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควได้โดยง่าย และจัดทำหนังสือขอเป็นผู้อนุญาตเป็นผู้ดูแลพื้นที่ดังกล่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น