กิจกรรมส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้ชื่องาน ฤดูกาญจน์ ชวนเที่ยว

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้ชื่องาน ฤดูกาญจน์ ชวนเที่ยว ณ. ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมี ว่าที่พันตรี สุเนต ทองดี พัฒนาจังหวัดกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย รองนายกองค์การบริหารจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนร่วมพิธีเปิดกิจกรรม

เนื่องจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว   โอท็อป นวัตวิถี จำนวน 32 หมู่บ้าน ใน 13 อำเภอ โดยเป็นหมู่บ้านที่มีความพร้อมทั้งด้านชุมชน ซึ่งความโดเด่นของผลิตภัณฑ์ สินค้าและ บริการ สถานที่ท่องเที่ยว อัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนมีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวสายหลักกับ เส้นทางการท่องเที่ยวสายรองร่วมกัน ซึ่งจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในหมู่บ้าน

อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น ได้อย่างยั่งยืน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ หมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว โอท็อป นวัตวิถี  จังหวัดกาญจนบุรี  ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว และเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศ วิถีชีวิต ศิลปกรรม การแสดง อาหารพื้นถิ่น ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน  ซึ่งงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 26- 30 กันยายน  2561 ณ. ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น