สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมแรลลี่จักรยานในเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว

นาย บวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมแรลลี่จักรยานในเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว โอท็อป นวัตวิถี ภายใต้ชื่องาน กาญจน์ ณ.ครั้งหนึ่ง ปั่นตามฝัน รับตะวัน ริมทุ่ง ณ.ลานวัฒนธรรมบ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ว่าที่พันตรี สุเนต ทองดี พัฒนาการจังหวัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนนายอำเภอท่าม่วง อาสาสมัครนักปั่น ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม

โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว    โอท็อป นวัตวิถี จำนวน 32 หมู่บ้าน ใน 13 อำเภอ โดยเป็นหมู่บ้านที่มีความพร้อมทั้งด้านชุมชน ความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ สถานที่ท่องเที่ยว อัตตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนมีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวสายหลักกับเส้นทางการท่องเที่ยวสายรองร่วมกัน ซึ่งสามารถ รองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในหมู่บ้าน

อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท่องถิ่น ได้อย่างยั่งยืน โดยผ่านเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว โอท็อป นวัตวิถี จำนวน 3 หมู่บ้าน  คือ บ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง บ้านดอนเจดีย์ และบ้านหนองทราย อำเภอพนมทวน  เพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว โอท็อป นวัตวิถี  ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว และให้มาสัมผัสบรรยากาศ วิถีชีวิต ศิลปกรรม การแสดง อาหารพื้นถิ่น ตลอดจน สถานที่ท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น