โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านบ่อ จัดโครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูก

นางเบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูกในกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้หอมจากการบูรประจำปีการศึกษา 2561 ณ.ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านบ่อ  โดยมี นายมาโนช นพเก้า ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย ผู้หริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมพิธีเปิดโครงการ

โครงการ เนื่องจากทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  จึงได้โครงการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อจัดกิจกรรมระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียนในชั้นระดับอนุบาล เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน และเพื่อพัฒนาการเด็ก ทั้ง 4 ด้าน

และในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จากการบูรขึ้น  โดยได้ให้แม่และลูกได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้แม่และลูกได้รับความรู้ และเกิดสายใยรักเพิ่มความผูกพันต่อกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความสุข และการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพชีวิตของเด็กต่อไปโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ปกครองและนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1- 3จำนวน 293 คน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น