ท่องเที่ยวกีฬากาญจน์จัดโครงการปั่นจักรยานส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวโดยใช้จักรยาน

นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในโครงการปั่นจักรยานส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวโดยใช้จักรยานในกลุ่มจังหวัดทวารวดี ณ.วัดทิพย์สุคนธาราม อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นางสาวจรรยาลักษณ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ

ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี โดยความร่วมมือของชมรมจักรยานจังหวัดกาญจนบุรี ูมูลนิธิพระพุทธเมตตาประชาไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอห้วยกระเจา วัดทิพย์สุคนธาราม เพื่อส่งเสริมการท่องเทียวแบบเชื่อมโยง

โดยในการปั่นครั้งนี้เริ่มปล่อยตัวที่วัดทิพย์สุคนธาราม บริเวณหน้าองค์พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ เส้นทาง 65 กิโลเมตร สิ้นสุดที่พระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาวัดเขาทำเทียมอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี และเส้นทาง25 กิโลเมตร

สิ้นสุดที่วัดสระลงเรือ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีแรกมีผู้สมัครทั้งสิ้นประมาณ1500 คน มีร้านโอทอปและร้านค้าท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมจำนวนมากจากหลายอำเภอ

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น