X

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศน์ อนุรักษ์ ภายใต้ชื่องาน หมู่บ้านสำราญ กาญจนบุรี ณ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสันกาญจนบุรี โดยมี ว่าที่พันตรี สุเนตร ทองดี พัฒนาการจังหวัดกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนหน่วยงาน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดโครงการ

เนื่องจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้กำหนดจัดงานมหกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

บ้านหนองปลิง ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา หมู่บ้านหนองทราย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน  เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร และบ้านห้วยสะพาน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน เป็นหมู่บ้านเชิงอนุรักษ์ ป่าชุมชน ภายใต้ชื่องาน หมู่บ้านสำราญ กาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 7-10 มิถุนายน 2561 รวม 4 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานการพัฒนา ที่ประสบผลสำเร็จ บนพื้นที่ความพอเพียง

สร้างเสน่ห์ชุมชน ด้วยการดึง อัตลักษณ์ชุมชนให้โดเด่น เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบที่สามารถยกระดับ เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงการท่องเที่ยวชุมชน โดยนำกิจกรรมดีเด่น เป็นรูปธรรมที่มีในแต่ละหมู่บ้านมาเผยแพร่ ขยายผลสำเร็จจากการต่อยอดองค์ความรู้จากคนในพื้นที่ ให้สาธารณชนได้รับรู้และนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง

ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ทั้ง 3หมู่บ้าน ได้แก่การนำเสนอผลงานและกิจกรรมของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวและหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน นิทรรศการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมสาธิตการประกอบสัมมาชีพของแต่ละชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยว และการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ของบริษัทประชารัฐสามัคคี กาญจนบุรี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน