X
ป.ป.ช.

ป.ป.ช.สกลนคร รุก!!สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ต้านคอร์รัปชั่น

นายประจักษ์ สุภาวรธรรม ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล พร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

ในวันที่ 9 ธ.ค. 2560 ภายใต้แนวคิด Zero Tolerate  คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต  เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมทุกภาคส่วน ตระหนักถึงผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น  โดยประสานความร่วมมือของเครือข่ายทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริต อันจะทำให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นหมดไปทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศชาติ

ในส่วนของ จ.สกลนคร จะจัดกิจกรรมรณรงค์ ณ หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ตั้งแต่เวลา 08.00 น วันที่ 9 ธ.ค. นี้  โดยจะมีนักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน  และ อปท. เข้าร่วม   โดยนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธี จะกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณตนว่าจะช่วยกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้สังคมไทยใสสะอาด ดังนั้น สนง.ป.ป.ช.จังหวัดสกลนคร

จึงเน้นในด้านการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ให้กว้างออกไป นำผลงานออกเผยแพร่ให้มากที่สุดเพื่อให้สังคมรับทราบว่า หากมีการทุจริต ผู้ที่กระทำผิดจะต้องถูกลงโทษ ซึ่งเป็นการป้องปรามอีกทางหนึ่ง

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อภิชาติ ชาไชย

อภิชาติ ชาไชย

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสกลนคร อีเมล [email protected]