X

พ่อเมืองสกลนคร ลงแขก เกี่ยวข้าวนาปรัง พลิกฟื้นชีวิตเกษตรกรจากพายุ “เซินกา”  

สกลนคร-ผวจ. ร่วมกับองค์กรเอกชน ลงแขก เกี่ยวข้าวโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวเพื่อฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด “เซินกา” จากพันธุ์ข้าว 266.8 ตัน งอกเงยสู่ข้าว 14,500 ตัน  พลิกฟื้นชีวิต ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร

วันที่ 17 เม.ย. 2561 ที่แปลงสาธิตของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย นายไสว ผายสียวน เกษตรกรตำบลช้างมิ่ง ม.17 อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายณัฎฐกิตต์ ของทิพย์ เกษตรจังหวัดสกลนคร นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนร่วม ลงแขก เกี่ยวข้าวนาปรัง พันธุ์สันปาตอง 1 ตามโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวเพื่อฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด โดยร่วมกับมูลนิธิครอบครัวข่าว นำโดยนายกิตติ  สิงหาปัด รายการข่าวสามมิติ

โครงการดังกล่าว เริ่มเมื่อวันที่16. ธ.ค.2560 ที่ผ่านมา โดยจังหวัดสกลนครได้มอบพันธุ์ข้าว สันป่าตอง 1 จำนวน 266,800 กก. แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยจากพายุเซินกาพื้นที่จังหวัดสกลนคร ระหว่างเดือน ก.ค.-ส.ค. จากเงินบริจาคและเงินกองทุนมูลนิธิครอบครัวข่าวสาม ซึ่งพายุเซินกาทำให้พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ เสียหาย กว่า 899,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28 ของพื้นที่การเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนมีข้าวไม่เพียงพอในการบริโภค

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบภัย จังหวัดสกลนครจึงร่วมกับมูลนิธิครอบครัวข่าว ส่งเสริมให้เกษตรกร 8 อำเภอ 197 ชุมชน 4,248 ครัวเรือน ปลูกข้าวนาปรังในระหว่างเดือนธันวาคม 2560 –เมษายน 2561 เพื่อให้มีข้าวไว้บริโภคในครัวเรือน โดยใช้เงินบริจาคจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวสันป่าตอง1 จำนวน 266,800 กิโลกรัม(266.8ตัน)

แจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยที่ลงทะเบียนเกษตรกร รวมพื้นที่ 18,183  ไร่โดยมีหลักเกณฑ์คือ เกษตรกรต้องสนใจและเมื่อปลูกข้าวได้ผลผลิตแล้ว ส่งข้าวคืนให้กองทุนข้าวของชุมชน เพื่อช่วยเหลือชาวนาที่เดือดร้อนต่อไป

 

จังหวัดสกลนครยังได้รับการสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำนาแบบประณีต โดยใช้นวัตกรรมเครื่องหย่อนกล้าข้าว โดยร่วมทำแปลงนาสาธิตพื้นที่ 635 ไร่ และบริษัทคูโบต้า จำกัด สาขาสกลนคร ร่วมสนับสนุนการทำแปลงนาสาธิตการทำนาดำ พื้นที่ 5 ไร่

ผลสำเร็จของโครงการ จากข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 จำนวน 266.8 ตัน เมื่อเริ่มโครงการ งอกเงยเป็นข้าวในวันนี้มากกว่า 14,500 ตัน โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยข้าว 1 ไร่ ให้ผลผลิต 800 กก.

นอกจากนี้กรมการข้าวยังได้มอบรถเกี่ยวข้าวให้กับเกษตรกรสกลนครเป็นกองกลางไว้ใช้อีก 1 คัน ซึ่งถือเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีดังเดิม ได้เป็นอย่างดี

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อภิชาติ ชาไชย

อภิชาติ ชาไชย

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสกลนคร อีเมล [email protected]