X
อสม.

สกลนคร เชิดชู อสม. ผู้เสียสละตนเพื่ออนามัยที่ดีของประชาชนไทย   

สกลนคร-พาเหรด อสม. ออเจ้า อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมชาติไทย พร้อมเชิดชูอสม. ฟันเฟืองขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพไทย ใกล้ชิดและเข้าถึงชาวบ้าน เสียสละเวลา กำลังกาย ทุ่มกำลังใจ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน   

วันที่ 30 มี.ค.2561 ที่ลานรวมใจไทสกล อ.เมือง จ.สกลนคร นายอนุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ นายอำเภอเมืองสกลนคร เป็นประธานเปิดงานวัน อสม. เชิดชูคุณค่า อสม.ไทย ปี 2561 โดยมี นายคำผล ยะไชยศรี ประธานชมรม อสม.อำเภอเมืองสกลนคร ดร.สาธุ อนุโมทามิ เลขาธิการเครือข่ายพสกนิกรไทยรวมใจสามัคคี คพ.รส.รวมนำเจ้าหน้าที่อสม.เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน

พร้อมมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ยกย่องการทำงานของอสม.ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และสละเวลาส่วนตัวในการเข้าไปดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน เป็นฟันเฟืองที่สำคัญของการสาธารณสุขไทย ที่เข้าถึงและใกล้ชิดกับชาวบ้านมากที่สุด

อสม.เป็นทรัพยากรภาคประชาชนที่มีบทบาทในการสร้างสุขภาพสู่ประชาชน โดยรับผิดชอบประชากร จำนวน 10-15 หลังคาเรือน อสม.ไทย ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยเฉพาะบทบาทของ อสม.ในการเฝ้าระวังโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2536 ให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวัน อสม.แห่งชาติ (วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ) เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ กำลังใจให้แก่ อาสาสมัคร ที่ได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประเทศไทย

นายอำคำ ธีระพล อายุ 74 ปี อสม.ทรงคุณค่า ปี 2560  กล่าวว่า อายุปูนนี้แต่ก็ยังไหว เพื่อประชาชนอยู่ดีมีสุข ผมรักอาชีพ อสม.เป็นนักประชาสัมพันธ์อสม. ควักเงินในกระเป๋าตัวเอง ในการช่วยเหลือชาวบ้านและคนในชุมชน มีความภาคภูมิใจเสมอ

นายอำคำ ธีระพล อายุ 74 ปี อสม.ทรงคุณค่า ปี 2560

ตนลงพื้นที่อาทิตย์ละ 4 ครั้ง ตรวจเยี่ยมสุขภาพ อนามัย รับผิดชอบ 10 หลังคาเรือน รวมถึงการดูเรื่องขยะมูลฝอย ลูกน้ำยุงลาย สอบถามสารทุกข์สุกดิบ เสมือนเป็นคนในครอบครัว  เราทำงานนี้เพราะใจรักในการทำงานเพื่อสังคม เพื่อส่วนรวม

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการเดินพาเหรดอสม.อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ในชุดออเจ้า ชุดไทยโบราณ การมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่อสม.ดีเด่น การประกวดเต้นแอโรบิค ประกวดทำอาหารอีสาน ตำส้มตำ ฯ   บรรยากาศสนุกสนาน กลมเกลียว แสดงถึงความรักและสามัคคีใน องค์กรอสม.ไทย

ข่าวที่น่าสนใจ

สกลนคร ทต.เหล่าปอแดง จัดกีฬาพื้นบ้านพาเหรด ออเจ้า ท่านขุน แม่หญิง พี่ผิน พี่แย้ม มาครบ!!

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อภิชาติ ชาไชย

อภิชาติ ชาไชย

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสกลนคร อีเมล [email protected]