X
อุบัติเหตุ

สกลนคร ติดอาวุธทางปัญญากำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ลดอุบัติเหตุ เทศกาลสงกรานต์ 61

สกลนคร-เปิดโครงการ “ด่านครอบครัว รั้วชุมชน แห่งความปลอดภัย” ให้ความรู้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ป้องกันและป้องปรามลด อุบัติเหตุ ลดการสูญเสีย ตั้งแต่ต้นเหตุ ตามโครงการ “ด่านครอบครัว รั้วชุมชน แห่งความปลอดภัย”  เทศกาลสงกรานต์  ประจำปี 2561

ที่หอประชุมอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชกรจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการป้องกันแก้ไขปัญหา อุบัติเหตุ ทางถนน ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร “ด่านครอบครัว รั้วชุมชน แห่งความปลอดภัย” รุ่นที่ 2 จากทั้งหมด 4 รุ่น โดยมี พ.อ.ธเนตร  จุลโนนยาง รอง ผบ.มทบ.29 นายรังสฤษฏ์ วรสีหะ ขนส่งจังหวัดสกลนคร ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประทิม โกษาแสง นายอำเภอสว่างแดนดิน คุณศศินันท์ อัครนนท์ชัยกิจ ผู้จัดการสาขาอาวุโสบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาสกลนคร พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นวิทยากร

จังหวัดสกลนครได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่  มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน สารวัตรกำนัน ทั้งจังหวัด 18 อำเภอ สร้างเครือข่ายชุมชนแห่งความปลอดภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร  ร่วมฝึกปฏิบัติพร้อมทั้งนำความรู้ไปใช้ในพื้นที่  และถ่ายทอดต่อสู่ลูกบ้าน  ซึ่งจากสถิติพบว่าอุบัติกว่า 70 เปอร์เซ็นต์  เกิดขึ้นบนถนนสายรอง  ในชุมชน หมู่บ้านต่างๆ

นายรังสฤษฏ์ วรสีหะ ขนส่งจังหวัดสกลนคร

สกลนครเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประชากรเกิน 1 ล้านคน เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ และมีสถิติจำนวนอุบัติเหตุทางถนนมากตามเช่นเดียวกัน ปี 2558 เสียชีวิต 275 ราย  ปี 2559 เสียชีวิต 284 ราย ปี 2560 เสียชีวิต 278 ราย โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญคือสงกรานต์และปีใหม่ ปีใหม่ พ.ศ.2560 เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 64 ครั้ง บาดเจ็บ 54 ราย เสียชีวิต 19 ราย

เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 66 ครั้ง บาดเจ็บ 70 ราย เสียชีวิต 13 ราย ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ ทั้ง 2 เทศกาล รวมถึงในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561  ที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 57 ครั้งบาดเจ็บ (Admit) จำนวน 57 ราย เสียชีวิต จำนวน 6 ราย ตัวเลขดังกล่าวยังคงเป็นสถิติในอัตราที่สูงอยู่

พ.อ.ธเนตร  จุลโนนยาง รอง ผบ.มทบ.29

นายรังสฤษฏ์ วรสีหะ ขนส่งจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า โครงการด่านครอบครัวรั้วชุมชนมีทั้งหมด 4 รุ่น ในการสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งความปลอดภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยให้ความรู้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน ทุกหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดสกลนคร รวม 1,520 คน

ในรูปแบบประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการแสดงนิทรรศการ เพื่อให้ผู้นำชุมชนสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานในการอำนวยความสะดวก ในการเดินทางของคนในชุมชน ปฏิบัติภารกิจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งแต่ต้นเหตุ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ที่กำลังจะถึงนี้

มีหัวข้อการอบรม ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร  แนวทางการเสริมสร้างความสามัคคี การสร้างเครือข่ายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การแจ้งเหตุผ่านหมายเลขฉุกเฉิน 1669 และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการจัดตั้งด่านชุมชน

อำนาจ หน้าที่ของผู้นำหมู่บ้านในการลดอุบัติเหตุทางถนน  และการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การสาธิตการฝึกปฏิบัติการตั้งด่านชุมชนตามแนวปฏิบัติของจังหวัดสกลนคร

ข่าวอุบัติเหตุ

รอดปาฏิหาริย์รถคว่ำ!เด็กชาย 14 ปี กระเด็นจากรถชนโครงสังกะสีข้างทาง หาทั้งคืนไม่พบ
เศร้า!กระบะ เสียหลักตกคูน้ำ ถ.นิตโย ขาเข้าเมืองสกล ชนท่อปูนเจ็บ 2 เสียชีวิต 1

นาทีชีวิต!!ชื่นชมเจ้าหน้าที่สกลนคร ปั้มหัวใจผู้ประสบเหตุ ฟื้นจากความตาย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อภิชาติ ชาไชย

อภิชาติ ชาไชย

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสกลนคร อีเมล [email protected]