X
พระเวสสันดร

“พระเวสสันดร เทศน์มหาชาติ” บ้านดงมะไฟ อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม

สกลนคร- ประชาชนนับหมื่นร่วมแห่ พระเวสสันดร 13 กัณฑ์  ในงาน“กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ” เทศบาลตำบลดงมะไฟ ประจำปี 2561  เชิดชูความดี ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม

“พระเวสสันดร 13 กัณฑ์”  ที่บริเวณถนนหน้าตลาดสดตำบลขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ  นายอำเภอเมืองสกลนคร  พร้อมด้วย นายพัชรพล เกตวงษา นายกเทศมนตรีตำบลดงมะไฟ หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ พ่อค้า ตลอดจนประชาชนชาวตำบลขมิ้นร่วมเปิดงาน“กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ” เทศบาลตำบลดงมะไฟ ประจำปี 2561

เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามท้องถิ่น ซึ่งกำหนดให้มีการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ ในวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี โดยจะมีการแห่พระเวสสันดรเข้าวัด รวม 13 กัณฑ์ ประกอบด้วย กัณฑ์ทศพร กัณฑ์หิมพานต์ กัณฑ์ทานกัณฑ์ กัณฑ์วนประเวศ กะณฑ์ชูชก กัณฑ์จุลพน กัณฑ์มหาพน กัณฑ์กุมาร กัณฑ์มัทรี กัณฑ์สักกบรรณ กัณฑ์มหาราช กัณฑ์ฉกกษัริย์  และกัณฑ์นครกัณฑ์

ซึ่งชาวดงมะไฟพร้อมใจกันแต่งชุดถิ่นโบราณ 6 เผ่า ร่ายรำตามขบวนแห่ผะเหวดอย่างพร้อมเพียง สวยงาม  การจัดงานดังกล่าว ยังเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสทำบุญและร่วมประกอบศาสนกิจ ตามคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันจะเป็นแนวทางในการสร้างความรัก ความสามัคคี และความสมานฉันท์ในสังคม แห่ผะเหวด บ้านดงมะไฟ ถือปฏิบัติแบบโบราณประเพณี  ตามหลักคลองฮีตโบราณ

ชาวพุทธพร้อมกัน ฟังเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรครบ 1,000 พระคาถา ขบวนแห่กัณฑ์ 13 กัณฑ์ จาก 14 ชุมชน ที่แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมใจกันมาร่วมงานแห่ผะเหวดนับหมื่นคน สะท้อนให้เห็นถึง ความศรัทธาอันแรงกล้าต่อพระพุทธศาสนาของคนอีสาน ที่ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านาน

และแฝงไปด้วยความเชื่อหลายประการ เช่น ความเชื่อในเรื่องพระอุปคุต เรื่องบาปบุญคุณโทษ เรื่องกรรม ฯ งานบุญมหาชาติคืองานมหากุศล เพื่อให้ปุถุชนพึงรำลึกถึงการบำเพ็ญบุญ อันมีการสละความเห็นแก่ตัว เพื่อผลคือประโยชน์สุขอันไพศาลของมวลชนมนุษย์ชาติ

มหาชาติ แปลว่า ชาติที่ยิ่งใหญ่การเกิดครั้งยิ่งใหญ่ หมายถึงการเกิดของพระเวสสันดรโพธิสัตว์ซึ่งเป็นการเกิดเพื่อบำเพ็ญบารมีครั้งสุดท้ายก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาติต่อมา

มหาชาติที่ได้ชื่อเช่นนี้ก็เพราะการเกิดครั้งสุดท้ายนี้พระเวสสันดรได้บำเพ็ญบารมีสำคัญคือทานบารมีซึ่งเป็นการทำให้บารมีอื่นสมบูรณ์ไปด้วย เปรียบเหมือนการประทับตราในหนังสือสำคัญทำให้เกิดความสมบูรณ์ใช้บังคับตามกฎหมายได้ และในชาติสุดท้ายนี้ พระเวสสันดรได้บำเพ็ญบารมีอื่น ๆ ครบทั้งสิบประการ จึงถือได้ว่าเป็นการเกิดครั้งสำคัญยิ่งใหญ่กว่าทุกชาติที่ผ่านมา

มหาชาติได้รับการประพันธ์เป็นบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองแล้วนำไปเทศน์เป็นทำนองมาตั้งแต่สมัยโบราณ เรียกการเทศน์เช่นนี้ว่า เทศน์มหาชาติ เรียกเต็มว่า เทศน์มหาชาติเรื่องเวสสันดรชาดก

ข่าวท้องถิ่น และวัฒนธรรมที่น่าสนใจ

“บุญข้าวจี่” โชว์อัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ของดีอำเภอโคกศรีสุพรรณ  

“กิ๋นข้าวโฮ่มพา กิ๋นปลาโฮ่มหนอง”นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด ผู้ไทห้วยหีบ!

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อภิชาติ ชาไชย

อภิชาติ ชาไชย

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสกลนคร อีเมล [email protected]