X
ตรวจตลาดเทศกาลตรุษจีน

สกลนครหลายฝ่ายร่วม ตรวจตลาดเทศกาลตรุษจีน สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค!

สกลนคร-เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมลงพื้นที่ ตรวจตลาดเทศกาลตรุษจีน และวาเลนไทน์ อาหารต้องไม่มีสารเจือปน ราคาต้องเป็นธรรม ติดป้ายแสดงราคากำกับ ตาชั่งต้องได้มาตรฐาน สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค 

ตรวจตลาดสัตวแพทย์หญิงเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดสกลนครนางสาวเรณู  สิริมงคลถาวร ประมงจังหวัดสกลนคร  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลนครสกลนคร สี่แยกบายพาส สกล-กาฬสินธุ์ “ตรวจตลาดเทศกาลตรุษจีน”  ตรวจสอบราคาสินค้า รวมถึงคุณภาพ มาตรฐานตลาดและตราชั่ง ทดสอบหาสิ่งเจือปน ป้องปรามการกระทำผิด ในช่วงเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์  ประจำปี 2561  สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้โบริโภค

เป็ดนายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดสกลนคร  กล่าวว่า ผู้ขายสินค้าทุกประเภทต้องแสดงราคาสินค้ากำกับไว้อย่างชัดเจน ตาชั่งต้องได้มาตรฐานสากล โดยมี จนท.ชั่ง ตวง วัด นำเครื่องมือตรวจสอบ ก่อนจะได้รับสติ๊กเกอร์ยืนยันมาตรฐาน ชั่งตวงวัดจังหวัด  สำหรับราคาต้องอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และเป็นธรรมกับผู้บริโภค  ไม่ฉกฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ  จากการตรวจสอบพบว่าพ่อค้า-แม่ค้าปฏิบัติตามระเบียบของพาณิชย์ อย่างเคร่งครัด

พาณิชย์สกล
นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดสกลนคร

สัตวแพทย์หญิงเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  กล่าวว่า จังหวัดสกลนครให้ความสำคัญกับสินค้าการเกษตรต่งๆ ต้องมีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยกับผู้บริโภค ในช่วงเทศกาลตรุษจีน มีการบูรณาการการทำงานในกระทรวง อาทิ ปศุสัตว์จังหวัด  ประมงจังหวัด เกษตรจังหวัด ร่วมกับพาณิชย์ และเทศบาลนครสกลนคร

ขายหมูมีการตรวจสารเจือปนในสินค้าจากเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ อาทิ สารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสัตว์ สารฟอร์มาลีนในอาหารทะเล ฯ จากการตรวจสอบตลาดสดเทศบาลนครสกลนครไม่พบสิ่งเจือปนในอาหาร อาหารทะเล หมู เห็ด เป็ด ไก่ เนื้อ มีความสดสะอาดได้มาตรฐาน

หอยแครงตลาดสดที่ดีสามารถระบุได้จาก เช่น อาหารสดที่เน่าเสีย ควรเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม ประมาณ 4-7  องศา การขนส่งและวางสินค้าประเภทอาหาร ต้องวางในภาชนหรือบนพื้นผิวที่สะอาด สูงไม่น้อยกว่า ุ60 เซนติเมตร  ไม่วางบนพื้นตลาดหรือทางเดินเท้า อาหารปรุงสำเร็จ ต้องมีการปกปิด

ตลาดสดเทศบาลนครสกลนครเครื่องมือ เครื่องใช้และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้สัมผัสอาหาร ต้องสะอาด ปลอดภัย มีวิธีการล้างและเก็บที่ถูกสุขลักษณะ ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายปนเปื้อนในอาหารที่วางจำหน่าย เช่น สารบอแรกซ์ สารกันรา สารฟอร์มาลีน สารฟอกขาว  ฯ

พาณิชย์

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อภิชาติ ชาไชย

อภิชาติ ชาไชย

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสกลนคร อีเมล [email protected]