X
บุญข้าวจี่

“บุญข้าวจี่” โชว์อัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ของดีอำเภอโคกศรีสุพรรณ  

สกลนคร-“บุญข้าวจี่” โชว์ของดีอำเภอโคกศรีสุพรรณ ผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ภายใต้คำขวัญ “วัดดอยเด่นเป็นสง่า งามโสภาสาวภูไท ถิ่นผ้าไหมเนื้อดี กล้าไม้มีศรีบ้านด่าน ทิวภูพานตระหง่านล้ำ วัฒนธรรมนำประชา”

อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เปิดงาน ประเพณีบุญเดือนสาม (บุญข้าวจี่) ตักบาตรข้าวจี่ของดีอำเภอโคกศรีสุพรรณ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 โดยมีนายเอกภพ โสภณ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำนวย โกมินทรชาติ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอโคกศรีสุพรรณ นำขบวนแห่วัฒนธรรม และการแสดงวิถีพื้นบ้านของชาวโคกศรีสุพรรณ

จาก 4 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลตองโขบ ตำบลด่านม่วงคำ ตำบลแมดนาท่ม และตำบลเหล่าโพนค้อ เข้าสู่โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ  มีประชาชน นักท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน รับชมการแสดงนับหมื่นคน ภายใต้คำขวัญ “วัดดอยเด่นเป็นสง่า งามโสภาสาวภูไท ถิ่นผ้าไหมเนื้อดี กล้าไม้มีศรีบ้านด่าน ทิวภูพานตระหง่านล้ำ วัฒนธรรมนำประชา

นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ

มีการประกวดริ้วขบวนแห่ 4 ตำบล แสดงฟ้อนชนเผ่าท้องถิ่น เผ่าผู้ไท ญ้อ กะเลิง และไทลาว อย่างสนุกสนาน  แสดงฟ้อนรำผู้ไทโคกศรี   แห่พระเวสสันดรชาดก ซึ่งตำบลเหล่าโพนค้อชนะเลิศประเภทขบวนแห่ ภายในบริเวณงานโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ มีนิทรรศการผลิตภัณฑ์ของดี 4 ตำบล การประกวดข้าวจี่โบราณ และข้าวจี่ประยุกต์ ร่วมพาแลง  พิธีสู่ขวัญข้าว ฯ และการแสดงแสง สี เสียง ตำนานโคกศรีสุพรรณ

ซึ่งเดิมอพยพย้ายถิ่นฐานมาจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ของ สปป.ลาว ในปัจจุบัน  จากเมืองวังอ่างคำเป็นส่วนใหญ่ ในสมัย รัชกาลที่ 2 และรัชกาลที่ 3  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จนถึงปัจจุบัน  ต่อมาวันที่ 5 พ.ค. 2524 ได้แยกออกจากอำเภอเมืองสกลนคร ตั้งเป็นกิ่งอำเภอโคกศรีสุพรรณ  และในวันที่ 9 พ.ค. 2535 ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอโคกศรีสุพรรณ

ชาวเดนมาร์ก ร่วมงานบุญข้าวจี่ โคกศรีสุพรรณ

นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีที่ 4 ของการจัดงาน อำเภอโคกศรีสุพรรณถึงจะเป็นอำเภอที่มีขนาดเล็ก แต่ก็มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวทุกท่าน สนุกสนาน  ยิ้มแย้ม โอบอ้อมอารี วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบผู้ไทห้วยหีบที่มีเอกลักษณ์และมีเสน่ห์ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและในระดับภูมิภาค  มีกลุ่มทอผ้าไหมป้าทุ้ม-ป้าไท้ บ้านหนองแข้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสกลนคร

มีวัดวาอารามที่สำคัญหลายแห่ง  อดีตจนถึงปัจจุบัน พระเกจิสายวิปัสนากรรมฐาน หลายรูปเคยเดินทางมาบำเพียรจิตภาวนาที่อำเภอแห่งนี้  อาทิ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสนากรรมฐาน   หลวงปู่กงมา จริปุญโญ     พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร)   หลวงปู่แบน ธนากโร(พระภาวนาวิสุทธิญาณเถระ)  หลวงตามหาบัว ฯ  โดยมีหลวงปู่กงมา เป็นผู้ก่อตั้งวัดดอยธรรมเจดีย์   มี หลวงปู่แบน ธนากโร เป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน  เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ

ขบวนฟ้อนรำ ชนเผ่าผู้ไท

มีกลุ่มเพาะพันธุ์กล้าไม้บ้านห้วยยาง – ด่านม่วงคำ ซึ่งนำเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่หมู่บ้านปีละหลายสิบล้านบาท  ชาวอำเภอโคกศรีสุพรรณจะเก่งเรื่องหาอยู่หากิน ทำไร่ปลายนา โดยอำเภอเองก็ได้ส่งเสริมให้ทำเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ งานบุญเดือนสาม หรือบุญข้าวจี่ ปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ตลอด 2 วัน 10-11 ก.พ. มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกว่าหมื่นคน

ยายชาวโคกศรีสุพรรณ ยิ้มด้วยความสุข

นายอำนวย โกมินทรชาติ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอโคกศรีสุพรรณ กล่าวว่า งานบุญเดือนสามถือเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ชุมชน-หมู่บ้าน สร้างความรักความสามัคคีของประชาชนชาวโคกศรีสุพรรณ

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อภิชาติ ชาไชย

อภิชาติ ชาไชย

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสกลนคร อีเมล [email protected]