X
เกษตรผสมผสาน

เกษตรกรสว่างแดนดิน!ทำ เกษตรผสมผสาน”พลิกฟื้นชีวิต”หลังวิกฤติน้ำท่วม

9101 พลิกฟื้น เกษตรกรสว่างแดนดิน จ.สกลนคร หลังน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมา บ้านงิ้วกลายเป็นเกาะกลางทะเลสาบ  ผลผลิตเสียหายเกือบทั้งหมดทำ เกษตรผสมผสาน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

วิกฤติน้ำท่วมใหญ่จังหวัดสกลนครห้วงเดือน ก.ค.-ส.ค. 2560 ที่ผ่านมา สร้างความเสียหายให้กับจังหวัด กระจายไปในทุกอำเภอ หนัก-เบา ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง อาทิ แหล่งน้ำธรรมชาติที่เอ่อล้นท่วมบ้านเรือน พื้นที่ลุ่มต่ำน้ำหลาก ปริมาณน้ำฝน ฯ อุทกภัยดังกล่าวทำความเสียหายให้กับทรัพย์สิน พื้นที่ทางการเกษตร ทั้งภาคประชาชน เอกชน ภาครัฐ ส่งผลกระทบต่อคนในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชน ชาวไร่-ชาวนา ในชนบท

การเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย ในท้องนา

ที่บ้านงิ้ว ม. 4 ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม หมู่บ้านกลายเป็นเกาะกลางทะเลสาบ ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ด้วยที่ตั้งของหมู่บ้านจะอยู่ที่สูง ส่วนพื้นที่การเกษตรรอบหมู่บ้านจะเป็นที่ราบลุ่มต่ำ ส่งผลให้นาข้าว-ไร่นา ถูกน้ำยาม และแหล่งน้ำธรรมชาติอื่นๆ เอ่อท่วมเสียหายเกือบทั้งหมด  ลำน้ำห้วยน้ำยาม  จะไหลผ่าน อ.สว่างแดนดิน ไปทาง อ.เจริญศิลป์เข้า อ.วานรนิวาส อ.อากาศอำนวย และไหลลงสู่ลำน้ำสงคราม

แปลงปลูกมะเขือเทศ

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย สำหรับอำเภอสว่างแดนดิน ก็ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นผู้กำหนดโครงการพัฒนาเอง  บริหารจัดการโครงการด้วยตนเอง ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานเกษตรอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนแล้ว ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการทำงานในพื้นที่  อันจะส่งผลต่อเนื่องให้ภาคการเกษตรมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ที่บ้านงิ้ว ม. 4 ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนครโดยนายพิชัย ทองกร เกษตรอำเภอสว่างแดนดิน  ร่วมกับ อปท. พร้อมด้วยนายสุรสิทธิ์  รักษาแก้ว กำนันตำบลพันนา อ.สว่างแดนดิน  นางนุชนาฏ แก้วกุล  ผู้ใหญ่บ้านงิ้ว ม.4 ก็มีการส่งเสริมการเพาะเห็ดฟางในไร่นา หลังวิกฤติน้ำท่วม รวมถึงการเพาะเห็ดนางรม ในแปลงสาธิตหมู่บ้าน การปลูกมะเขือเทศ  และการทำแปลงผักผสมผสาน กลับมาลืมตาอ้าปากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นลำดับ

มะเขือเทศโดยแบ่งเป็นช่วงอายุของพืชผักที่ปลูก พืชระยะสั้น กลาง และยาว มะเขือเทศนิยมปลูกในช่วงฤดูหนาวเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงปลายเดือนมกราคมเป็นต้นไป ใช้เวลาเพาะปลูก ประมาณ 3 เดือน และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อีกประมาณ 3 เดือน การเก็บผลมะเขือเทศประเภทรับประทานสดเพื่อส่งตลาดต้องเก็บในขณะที่ผลยังไม่แก่จัด เมื่อมะเขือเทศถึงตลาดก็จะเริ่มสุกพอดี ส่วนการเก็บผลเพื่อส่งโรงงานต้องเก็บในขณะที่ผลสุกเป็นสีแดงหรือสีส้มแล้วแต่พันธุ์  ปัจจุบันราคารับซื้ออยู่ที่ กก.2.80  บาท

นางนุชนาฏ แก้วกุล ผู้ใหญ่บ้านงิ้ว ม.4
นางนุชนาฏ แก้วกุล ผู้ใหญ่บ้านงิ้ว ม.4 ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน

นางนุชนาฏ แก้วกุล ผู้ใหญ่บ้านงิ้ว ม.4 กล่าวว่า เห็ดฟางจะนิยมเพาะหลังจากการทำนา ประมาณกลางเดือนธันวาคม ดอกเห็ดจะออกในช่วงฤดูหนาว ต้นเดือนมกราคม สามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณ 3 เดือน ช่วงไหนอากาศหนาวจัดเห็ดฟางจะมีสีดำ ดอกเล็ก แต่จะมีน้ำหนักมาก ในช่วงอากาศร้อนเห็ดฟางจะบานเป็นสีขาว และน้ำหนักจะน้อยกว่า ปัจจุบันราคาเห็ดฟางตก กก.ละ 80 บาท เห็ดฟางรู้กันดีถึงรสชาติที่อร่อย หวาน มีประโยชน์ เป็นที่นิยมและขายดีมาก

นายพิชัย ทองกร เกษตรอำเภอสว่างแดนดิน
นายพิชัย ทองกร เกษตรอำเภอสว่างแดนดิน

สร้างงานสร้างรายได้แก่เกษตรกร หลังวิกฤติน้ำท่วม อ.สว่างแดนดิน ก.ค.-ส.ค. 2560 ที่ผ่านมา ได้เป็นอย่างดี เกษตรกรทุกรายล้วนขอบคุณ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย  ซึ่งเข้ามาส่งเสริมให้ความรู้แก่ชาวบ้านด้านการเกษตรแบบต่างๆ  พร้อมมอบทุน และสิ่งของในการลงมือ และต่อยอดโครงการ ปลูกพืชผสมผสาน  กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นลำดับ

เห็ดฟาง

เห็ดนางรม
เห็ดนางรม

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อภิชาติ ชาไชย

อภิชาติ ชาไชย

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสกลนคร อีเมล [email protected]