MOUเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ อบรมผ่านสื่อออนไลน์!เปิดกว้างความรู้สู่มือถือและวิทยุเกษตรกร

MOUเลี้ยงโคเนื้อ

สกลนคร-4 หน่วยงาน ร่วมลงนาม “MOUเลี้ยงโคเนื้อ คุณภาพ” อบรมหลักสูตรแก่เกษตรกรภาคอีสานตอนบน  ผ่านสื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์  เปิดกว้างความรู้สู่มือถือ และวิทยุของเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์

วันที่ 30 ม.ค. 2561 ที่ห้องประชุมระพี สาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร รศ.ดร.วิโรจน์  อิ่มพิทักษ์ นายกสมาคมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “MOUเลี้ยงโคเนื้อ คุณภาพ”แก่เกษตรกร

โดยมี 4 หน่วยงานร่วมลงนาม ประกอบด้วย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สนจ.ขอนแก่น โดยนายศรายุทย์ ธรเสนา ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร โดยนางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร และสถานีวิทยุกระจายเสียง 909  สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารพัฒนา โดย นาวาอากาศเอกหญิง สายยนต์ ธรรมสอน หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 909

ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันจัดตั้งและดำเนินโครงการโรงเรียนเกษตรทางอากาศ “หลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ”ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ มก.–ธกส. ดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 1-31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ถือเป็นโครงการต้นแบบเริ่มต้นที่จังหวัดขอนแก่น  สำหรับ MOU ในวันนี้ จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ในเขตจังหวัดภาคอีสานตอนบน

อบรมด้วยการรับฟังความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องได้รับการทดสอบระดับความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อก่อนเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียนในวันปฐมนิเทศ  หลักสูตร 1 เดือน ซึ่งจะเริ่มออกอากาศตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 รวม 27 หลักสูตร

MOUเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ 2รับฟังผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น AM 1314 kHz. และสถานีวิทยุกระจายเสียง 909 AM 837 kHz โดยจะออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ จนจบหลักสูตรและยังต้องเข้ารับการทดสอบความรู้หลังจากการร่วมโครงการเสร็จสิ้น จึงจะได้รับประกาศนียบัตร

ซึ่งสามารถรับชมและรับฟังการถ่ายทอดทั้งภาพและเสียงผ่านทาง Mobile Application  ในระบบ Android ระบบ iOS และผ่านทาง Facebook Live โดยพิมพ์ค้นหาคำว่า “สถานีวิทยุ ม.ก.” และรับชม รับฟังย้อนหลังผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์ค้นหาคำว่า “KU Radio Thailand” และระบบอินเตอร์เน็ตที่ www.radio.ku.ac.th

MOUเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ ข้อตกลง MOU วันนี้จะเป็นการพัฒนาระบบและวิธีการเลี้ยงโคเนื้อรูปแบบใหม่ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ตามความต้องการและสามารถนำไปประกอบอาชีพจริง  เกษตรกรจะต้องมีการปรับตัวตามให้ทันกับกระแสโลกที่เปลี่ยนไป การศึกษาทางไกลผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ถือเป็นรูปแบบหนึ่ง ในการเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้สนใจเข้ารับการศึกษาโดยไม่จำกัดจำนวนคน

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสกลนคร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น