มทบ.29 นำหน่วยทหารในพื้นที่กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล สวนสนาม สง่างามและองอาจ!!

มทบ.29กระทำสัตย์ปฏิญาณ
สกลนคร-หน่วยทหารในจังหวัดสกลนครร่วมพิธี กระทำสัตย์ปฏิญาณ ตนต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนามอย่างองอาจ-เข้มแข็ง เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2561

พล.ต.สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย ผบ.มทบ.29 นำกำลังพลร่วมพิธี กระทำสัตย์ปฏิญาณ ตนต่อธงชัยเฉลิมพล พร้อมอ่านโอวาทของ พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ต่อกำลังพล เนื่องในวันกองทัพไทย ณ บริเวณมณฑลพิธีค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธี กว่า 5,000 คน

พล.ต.สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย ผบ.มทบ.29 ประกอบพิธีทางศาสนา และตรวจพลสวนสนามซึ่งประกอบด้วย กำลังพลหน่วย มทบ.29 ร.3 และ ร.3 พัน 1 ร่วมสวนสนามอย่างพร้อมเพรียง องอาจ และเข้มแข็ง นอกจากนี้ยังมีการสาธิตยิงปืนยุทธวิธีทางทหาร และการร้องเพลงของศิลปินพื้นบ้าน ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีสถานีวิทยุกระจายเสียง 909 ถ่ายทอดเสียงกิจกรรมเผยแพร่สู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียงได้รับฟังตลอดพิธี

พล.ต.สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย ผบ.มทบ.29 ประธานในพิธี

วันกองทัพไทยถือเป็นวันสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ไทย เนื่องจากเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญ ปกปักรักษาแผ่นดิน ให้เป็นมรดกตกทอดแก่คนไทยตราบถึงปัจจุบัน จึงกำหนดให้เป็นวันกองทัพไทย พร้อมจัดให้มีพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของทหารทั้งสามเหล่าทัพ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ตลอดจนเหล่าบรรพชนที่ได้สละเลือดเนื้อและชีวิต ธำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกราชของชาติไทย ถือได้ว่าเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง ที่ทหารทุกนายจะต้องสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษไทย

ธงชัยเฉลิมพล เป็นธงประจำหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธงชัยเฉลิมพลถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของทหาร เป็นเกียรติยศ  เมื่อเวลาเข้าสู่สงคราม ทหารทั้งปวงต้องพิทักษ์รักษาธงชัยเฉลิมพลของหน่วยตนไว้ด้วยชีวิต ธงชัยเฉลิมพลจึงเป็นเครื่องนำความองอาจ กล้าหาญ แห่งหมู่ทหารทั้งปวง ให้เข้าต่อสู้ข้าศึกศัตรูให้ได้ชัยชนะกลับมา  การปฏิบัติต่อธงชัยเฉลิมพลทุกขั้นตอน ต้องเป็นไปตามพิธีการ ระเบียบแบบแผนที่วางไว้อย่างเข้มงวดกวดขัน ในโอกาสที่จะเชิญธงชัยเฉลิมพลออกประจำที่ จะต้องเป็นพิธีการที่มีความสำคัญเกี่ยวกับเกียรติยศ เช่น พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนของทหาร หรือไปราชการสงคราม เป็นต้น

นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย พล.ต.สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย ผบ.มทบ. 29 นำข้าราชการ องค์กรเอกชน และประชาชน ร่วมพิธี

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เดิมกระทำในวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี ต่อมานักประวัติศาสตร์ได้ตรวจสอบวันกระทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใหม่จึงพบว่า วันกระทำยุทธหัตถีที่ถูกต้องนั้น ตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135 กองบัญชาการทหารสูงสุดจึงมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงวันกองทัพไทยมาเป็นวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีแทน โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล  ธงที่เหล่าทหารกล้าต้องรักษาไว้ด้วยชีวิต ผู้ที่เป็นทหารทุกคนจะต้องผ่านการเข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อแสดงถึงความเป็นทหารอย่างสมบูรณ์   พิธีนี้เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นักศึกษาวิชาทหาร 3,500 นาย!! สวนสนาม “สดุดี” ยุวชนทหารกล้า

มทบ.29!! เดินหน้ามอบบ้านแก้ผู้ยากไร้ ต่อเนื่อง

ยายของยิ้มแก้มปริ! ทหารนำกำลังซ่อมแซมบ้านที่กำลังพัง มอบกำลังใจ

ตชด.23 อัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัย อ.กุดบาก

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสกลนคร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น