X
สำนักนายก

รมต.ประจำสำนักนายกฯ ลงพื้นที่สกลนคร ติดตามสถานการณ์น้ำ และการแก้ปัญหาภัยแล้ง

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ และการแก้ปัญหาภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำกินน้ำใช้ อย่างเพียงพอ

(23 พ.ค.67) เวลา 12.00 น. นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) สำนักงบประมาณ กรมชลประทาน และ กรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่อำเภอวานรนิวาส และ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยมีนายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอบ้านม่วง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน พี่น้องประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลด้านแหล่งน้ำ

โดยจุดแรก ที่อ่างเก็บน้ำห้วยโทง ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2529 แบบทำนบดินยาว 1,550 เมตร สูง 14 เมตร  ปริมาณน้ำเก็บกัก 7.60 ล้าน ลบ.ม. คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายความยาว 10.825 กิโลเมตร มีพื้นที่ชลประทาน 5,000 ไร่ มีกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน 1 กลุ่ม โดยมีแผนพัฒนาอ่างเก็บน้ำ ที่ ได้จัดทำงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ คือ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโทง วงเงิน 30 ล้านบาท จัดเข้าแผนงานปี 2569 และการสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังบง วงเงิน 40 ล้านบาท จัดเข้าแผนงานปี 2569 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจะสามารถ เพิ่มความจุน้ำได้ 500,000 ลบ.ม. และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ สำหรับประชาชนที่อยู่นอกโครงการชลประทานสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำคือลำน้ำยาม ที่มีอยู่ในพื้นที่

นอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ยังได้ติดตามสถาน การณ์น้ำ ที่อ่างเก็บน้ำห้วยไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ก่อสร้างเมื่อปี 2534 เป็นทำนบดินยาว 950 เมตร สูง 10 เมตร ปริมาณน้ำเก็บกัก 2,000,000 ลบ.ม. คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งช้าย ความยาว 2.100 กิโลเมตร   คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ความยาว 2.000 กิโลเมตร    มีพื้นที่ชลประทาน 600 ไร่ มีกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน 1 กลุ่ม โดยมีแผนพัฒนาอ่างเก็บน้ำปีงบประมาณ 2567 นี้ ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ วงเงิน 23,286,800 บาท เป็นการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ 500,000 ลบ.ม. ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ เพิ่มความจุ 500,000 ลบ.ม. (เพิ่มระดับน้ำกักเก็บอ่างเก็บน้ำ 0.50 ม.) และการ ปรับปรุงทำนบดิน วงเงิน 34,000,000 บาท ซึ่งจะสามารถเพิ่มความจุ 1,050,000 ลบ.ม. รวม ความจุทั้งสิ้น 3,050,000 ลบ.ม. มีปริมาณน้ำใช้กิจกรรมต่าง ๆ อย่างเพียงพอ

ภายหลังการติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำจังหวัดสกลนคร  แล้ว นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทั้ง 2 โครงการได้มีแผนการบริหารจัดการน้ำ ด้วยการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำให้มากขึ้น เกิดประโยชน์ต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ของประชาชนในพื้นที่ ให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อภิชาติ ชาไชย

อภิชาติ ชาไชย

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสกลนคร อีเมล [email protected]