X
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดสกลนคร จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 82 รูป  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ที่วัดป่าสุทธาวาส  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  

วันนี้ ( 21 เม.ย. 2567) เวลา 09.30  น. ที่วัดป่าสุทธาวาส ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร   นายณัฐวัสส์  วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร   เป็นประธานในพิธีปลงผมนาค  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม2567  จังหวัดสกลนคร โดยมีพระเทพวชิรรังษี เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นางทัศนาวัลย์ วิริยานภาภรณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  ปลัดจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ  ศาล ทหาร ตำรวจ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พุทธศาสนิกชน ตลอดจน พ่อแม่ผู้ปกครอง ร่วมในพิธี

จากนั้น เวลา 13.30 น.  ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณร  โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธีพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ  มอบผ้าไตรแก่นาค   ตัวแทนนาคเข้าถวายสักการะประธานสงฆ์ พระอุปฌาย์ คล้องผ้าอังสะให้แก่ผู้บรรพชาสามเณร  จำนวน 82 รูป   ประธานในพิธี ถวายเครื่องไทยธรรม  ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในครั้งนี้  จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชน ผู้ปกครอง และพุทธศาสนิกชน ได้มีส่วนร่วมบำเพ็ญกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6  รอบ  28  กรกฎาคม  2567   ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน   ซึ่งได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ห่างไกลยาเสพติด  พร้อมนำหลักธรรมตามพระพุทธศาสนามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้

 

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อภิชาติ ชาไชย

อภิชาติ ชาไชย

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสกลนคร อีเมล [email protected]