X
มอบบ้าน

สกลนคร มอบบ้านปันสุขร่วมใจให้กลุ่มเปราะบาง หลังที่ 4 

จังหวัดสกลนคร ส่งมอบบ้านในโครงการ “บ้านปันสุขร่วมใจ เพื่อมอบให้กลุ่มเปราะบาง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”  เป็นหลังที่ 4  ของโครงการ  ที่ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  

วันนี้ (19 เม.ย. 67) นายชยุต วงศ์วณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการ “บ้านปันสุขร่วมใจ เพื่อมอบให้กลุ่มเปราะบาง” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 9 บ้านท่าวัด ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดสกลนคร จัดขึ้น โดยมี นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร  หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมในพิธีมอบบ้าน

โดยเป็นการส่งมอบบ้านให้กับครอบครัวของ นายจันดี ชมชายผล อายุ 77 ปี อาศัยอยู่กับนางสาวบุดดี ชมชายผล  (น้องสาว) อายุ 76 ปี  พิการทางการเคลื่อนไหว ฐานะครอบครัวยากจน บ้านเดิมที่อาศัยเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูง สภาพทรุดโทรม ฝาบ้านผุผัง ตัวบ้านมีลักษณะเอียง ไม่มั่นคง โดยได้ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านและห้องน้ำให้แก่ครอบครัวนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 11 เมษายน 2567 รวมระยะเวลา 16 วัน

โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนทั้งส่วนราชการ ท้องถิ่น  และภาคเอกชน อาทิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เตียซินเฮงสกลนคร สนับสนุนงบประมาณ 40,000 บาท เพื่อซื้อวัสดุก่อสร้าง , มณฑลทหารบกที่ 29 สนับสนุนกำลังพลในการสร้างบ้าน , เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง สนับสนุนวัสดุก่อสร้าง และประสานงานภายในพื้นที่ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลาน้อย ช่วยเคลื่อนย้ายและดูแลด้านสุขภาพ ของนางสาวบุดดี ชมชายผล ซึ่งพิการทางการเคลื่อนไหว , ผู้นำชุมชน/อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครแรงงาน (อสร) พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมเป็นกำลังแรงงานในการสร้างบ้าน นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร สนับสนุนเงินสงเคราะห์ เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ และให้คำแนะนำปรึกษาในการดำเนินชีวิต

โครงการ “บ้านปันสุขร่วมใจ เพื่อมอบให้กลุ่มเปราะบาง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร ได้บูรณาการร่วมกับศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดสกลนคร องค์กรภาคธุรกิจ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ ในการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านให้กลุ่มเปราะบาง ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และปลอดภัย

 

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อภิชาติ ชาไชย

อภิชาติ ชาไชย

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสกลนคร อีเมล [email protected]