X
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

จ.สกลนคร จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดสกลนคร จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและความเป็นไทย จังหวัดสกลนคร พ.ศ.2567 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

( 2 เมษายน 2567)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ร่วมกับคณะสงฆ์ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในจังหวัด ได้ร่วมกันจัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและความเป็นไทย จังหวัดสกลนคร พ.ศ.2567 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล  เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72  พรรษา 28  กรกฎาคม 2567 ณ วัดถ้ำผาแด่น ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  โดยมี นายณัฐวัสส์  วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูปลัดอุดมวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาแด่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนางทัศนาวัลย์ วิริยานภาภรณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร นายพิสิษฐ์ แร่ทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร  หัวหน้าส่วนราชการ  พุทธศาสนิกชน  ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองสามเณร เข้าร่วมพิธี

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมเปิดโอกาสให้เด็ก และเยาวชนไทยได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามีจิตสำนึกในคุณงามความดี เป็นคนดีตลอดจนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรศาสนาศึกษาสำหรับผู้บวชระยะสั้นของคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์ พ.ศ.2539  เป็นหลักในการดำเนินการ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป  โดยมี พระสมุห์ สมหมาย กตฺสาโร เจ้าคณะตำบลดงมะไฟ  เป็นพระอุปัชฌาย์  มีสามเณรร่วมพิธีบรรพชา จำนวน 52  รูป

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อภิชาติ ชาไชย

อภิชาติ ชาไชย

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสกลนคร อีเมล [email protected]