X
วันสหกรณ์

จ.สกลนคร จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2567 “108 ปี สหกรณ์ไทย สร้างสรรค์เศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน”

จังหวัดสกลนคร จัดพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี สหกรณ์ไทย สร้างสรรค์เศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

วันนี้ (26 ก.พ. 2567) จังหวัดสกลนคร  โดยขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสกลนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2567  ณ บริเวณห้องประชุมถนอมจันทร์เปล่ง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23  ค่ายศรีสกุลวงศ์  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร   โดยมี นายณัฐวัสส์  วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ และกล่าวสดุดี พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี สหกรณ์ไทย   พร้อมอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567    มีนายธานี ก่อบุญ ประธานเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดสกลนคร นำกลุ่มสมาชิกและเครือข่ายเข้าร่วมงาน  กว่า 600 คน

นางยุพดี สารทอง  สหกรณ์จังหวัดสกลนคร  กล่าวว่า ด้วยวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันที่ชาวสหกรณ์ไทย พร้อมรวมใจกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ที่ทรงริเริ่ม ทดลองจัดตั้งสหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ ขึ้น ที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2459 และทรงส่งเสริมให้มีการเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ไปทั่วประเทศ อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร และสมาชิกสหกรณ์ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศสืบเนื่องมาโดยตลอด จนครบ 108 ปี สหกรณ์ไทยในวันนี้ ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสกลนคร  จึงได้ดำเนินการ จัดพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่มีต่อการสหกรณ์ไทยตลอดมา

ปัจจุบัน จังหวัดสกลนครมีสหกรณ์ 89 สหกรณ์  มีสมาชิกทั้งสิ้น 175,283  คน  มีปริมาณธุรกิจรวมของสหกรณ์กว่า  37,967 ล้านบาท  และมีกลุ่มเกษตรกร 77 กลุ่ม  มีสมาชิกทั้งสิ้น 6,135  คน   ปริมาณธุรกิจรวมของกลุ่มเกษตรกร กว่า  241.75 ล้านบาท

โอกาสนี้  นายณัฐวัสส์  วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  ประธานในพิธี  ได้มอบโล่รางวัลสหกรณ์ดีเด่นในด้านต่างๆ  พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของขบวนการสหกรณ์ หน่วยงานราชการ และจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

นอกจากนี้ ในภาคเช้า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  ยังได้จัดเสวนาโสเหล่ หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสหกรณ์ให้ก้าวทันต่อยุคการเปลี่ยนแปลง”   และจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ รวมพลคนสหกรณ์  เพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดสกลนคร   โดยมีสมาชิกสหกรณ์ และเครือข่าย สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500  คน

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อภิชาติ ชาไชย

อภิชาติ ชาไชย

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสกลนคร อีเมล [email protected]