X
กรีฑาผู้สูงอายุ

จ.สกลนคร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กรีฑาผู้สูงอายุ ชิงชนะเลิศประเทศไทย ครั้งที่ 28 

จังหวัดสกลนคร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กรีฑาผู้สูงอายุ ชิงชนะเลิศประเทศไทย ครั้งที่ 28  ส่งเสริมการออกกำลังกาย และการท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนคร โดยมีนักกรีฑา ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ร่วมเข้าแข่งขันกว่า 1,200  คน   

(21 ก.พ. 2567) นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทย ครั้งที่ 28  ณ เวทีกลาง บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสกลนคร  กล่าวรายงาน นายวิวัฒน์  วิกรานตโนรส นายกกิตติมศักดิ์สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย พร้อมด้วย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เจ้าหน้าที่  และนักกรีฑาชาวไทย และชาวต่างชาติ  เข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก

สำหรับการจัดการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทย เริ่มจัดการแข่งขันครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2539  ครั้งนี้ เป็นการจัดการแข่งขัน ครั้งที่ 28 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติด้านบวก ในการรักการออกกำลังกาย  ส่งเสริมผู้สูงอายุ ที่มีความสามารถด้านกรีฑา ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน และได้พัฒนาตนเองเป็นตัวแทนระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และยังเป็นการคัดเลือกนักกรีฑาผู้สูงอายุ เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์เอเชีย ต่อไป  นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนคร โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ โดยจัดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 22-25  กุมภาพันธ์ 2567  ณ สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น  1,281 คน   ประกอบด้วย  นักกีฬาไทย 896  คน นักกีฬาเพื่อสุขภาพ 300  คน และนักกีฬาจากต่างประเทศ อีก 85  คน

มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และคณะบุคคล ที่ให้การสนับสนุน การจัดการแข่งขันครั้งนี้  ประกอบด้วย สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย ให้การสนับสนุนงบประมาณจัดการแข่งขัน  ในส่วนที่สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยรับผิดชอบ จำนวน 2,000,000  บาท  สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร 150,000  บาท  สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3  และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การแข่งขัน หาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดการแข่งขัน สถาจัดพิธีเปิดการแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ

เทศบาลนครสกลนคร ให้การอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ เต็นท์ เก้าอี้ การขนย้ายอุปกรณ์การแข่งขัน การตกแต่งสถานที่ ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดจังหวัดสกลนครให้ความอนุเคราะห์ผู้ตัดสิน จำนวน 120 คน  มีบริษัท ร้านค้าและหน่วยงานเอกชน จำนวน 35  ราย ให้การสนับสนุน อีก  236,000  บาท

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อภิชาติ ชาไชย

อภิชาติ ชาไชย

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสกลนคร อีเมล [email protected]