X
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

“เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ขับเคลื่อนสิ่งล้ำค่าในชุมชนให้เป็น Soft Power พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร 

หอการค้าจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บรรยายให้ความรู้หัวข้อ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” มุ่งขับเคลื่อนสิ่งล้ำค่าในชุมชนให้เป็น Soft Power พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร

(9 มิถุนายน 2566)  นายพิสิษฐ์ แร่ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิด การบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดสกลนครแห่งใหม่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี ดร.กัลยารัตน์ จรุกรจินดารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ  สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจาก นายพิชิต วีรังคบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  พร้อมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยหอการค้าจังหวัดสกลนคร  ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชน ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมือง ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นเมืองสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต

นายพิสิษฐ์ แร่ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า การบรรยายฯในวันนี้ จะเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างพื้นฐานในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์บนฐานขององค์ความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญา และการศึกษาวิจัยซึ่งเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม พื้นฐานทางประวัติศาสตร์การสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจ การผลิตสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจหรือคุณค่าทางสังคม

โดยผู้ร่วมฟังบรรยายได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซักถาม ข้อข้องใจต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน หมู่บ้าน ไปสู่ภาพใหญ่ ในทุกมิติ อย่างยั่งยืน โดยการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น สินค้าจากผ้าคราม เครื่องดื่มในท้องถิ่น รวมถึงการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ฯ โดยการดึงจุดเด่นในแต่ละชุมชุมสร้างให้เกิดมูลค่า  เป็น  Soft Power พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร

ดร.กัลยารัตน์ จรุกรจินดารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า  คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสกลนครได้มีแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมือง ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นเมืองสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต การจัดงานครั้งนี้ มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร

โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมือง  สร้างโอกาสให้เกิดการนำความคิดสร้างสรรค์ ไปใช้ในการพัฒนามิติต่างๆ ของเมือง ผ่านการขับเคลื่อนโดยกลุ่มภาคีเครือข่ายในพื้นที่ และส่งเสริมการรวมกลุ่ม ของคนสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ที่จะสืบทอดองค์ความรู้ดั้งเดิม และยกระดับศักยภาพของพื้นที่ ไปสู่การขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์

 

ข่าวจังหวัดสกลนคร 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อภิชาติ ชาไชย

อภิชาติ ชาไชย

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสกลนคร อีเมล [email protected]