X
ทหารกองเกิน

แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือก ทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 พื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร

วันนี้( 2 เม.ย.66) เวลา 08.30 น. พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือก ทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผวจ.สกลนคร พ.อ.ภูเบศวร์ ธรรมบุตร รอง ผบ.มทบ.29 พ.อ.กัญญณัต ไชยโอชะ เสธ.ร.3/ประธานคณะกรรมการตรวจเลือก ให้การต้อนรับ

สำหรับในวันนี้มีผู้คัดเลือก จาก 3 ตำบล ในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร ได้แก่ ต.ฮางโฮง ต.ท่าแร่ และ ต.เชียงเครือ ยอดเรียก 335 นาย ความต้องการคนเข้ากองประจำการ จำนวน 57 นาย จากนโยบายการลดกำลังพลประเภททหารกองประจำการของกองทัพบก และการให้โอกาสรับราชการต่อของทหารที่สมัครใจอยู่ต่อ รวมถึงการรับสมัครทหารออนไลน์ที่ได้คัดเลือกตัวในการรับสมัครที่ผ่านมา

แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เชิญชวนให้ทหารกองเกินสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ เพราะมีสิทธิสอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบก  ซึ่งจะมีความเจริญก้าวหน้าในการเข้ารับราชการ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านอาชีพให้กับทหารกองประจำการ และขอให้พ่อแม่ ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นว่ากองทัพบกจะดูแลบุตรหลานที่เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการเป็นอย่างดี

จากนั้น เวลา 10.00 น.  พล.ท.สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2/ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 2 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง วินัยของชาติ ในการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน”(ภาค 2) รุ่นที่ 3/66 ที่สโมสรนายทหารสัญญา มทบ.29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร  เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการมีวินัย ความรักชาติ และความมั่นคงของชาติ  ก่อให้เกิดหัวใจจิตอาสา ประเทศชาติมีวินัย และสงบสุข

สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน”(ภาค 2) รุ่นที่ 3/66 นั้น  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเป็นผู้นำในการปฏิบัติงานสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในลักษณะการเป็นจิตอาสา มีความเสียสละ มีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ของตน มีจิตสาธารณะ ช่วยสร้างสรรค์ชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความสามัคคี และให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างถาวร

เป็นเครือข่ายจิตอาสา 904 ในแต่ละพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเข้าประสานความร่วมมือระหว่าง ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค กับส่วนราชการในพื้นที่ หากเกิดสถานการณ์ด้านภัยพิบัติ  นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปถ่ายทอดให้กับชุมชนในท้องถิ่นของตน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในสภาวการณ์ปัจจุบัน  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มี.ค.- 10 เม.ย.66 มีผู้รับเข้าการอบรมจาก 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 200 คน

Cr.มทบ.29

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อภิชาติ ชาไชย

อภิชาติ ชาไชย

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสกลนคร อีเมล [email protected]