X

พช.สกลนคร ชวนเที่ยวบ้านดอนกอย ดื่มด่ำกับธรรมชาติ วัฒนธรรมพื้นถิ่น สัมผัสวิถีชีวิต พร้อมเรียนรู้การทำ “ผ้าย้อมคราม”

“ผ้าย้อมคราม”

นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดสกลนคร  ได้เปิดโครงการส่งเสริมการทองเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-Hope) งานนิทรรศการโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ)  ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนกอย หมู่ที่ 2 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมีนายยรรยง พรมศร  นายอำเภอพรรณานิคม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมขน ในพื้นที่อำเภอพรรณานิคม  ร่วมกิจกรรม  

โดย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 -23  มีนาคม 2566 มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 160  คน  เพื่อสนับสนุนการจัดทำโปรแกรมในการถ่ายทอดองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) และเพื่อรองรับการบริการนักท่องเที่ยวได้ ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชน  และชุมชนท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป โดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามแชมป์ จำนวน 11 แชมป์ ได้แก่ แชมป์จักสาน, แชมป์ของฝากของที่ระลึก, แชมป์ทำบายศรี, แชมป์วัฒนธรรม (พิธีบายศรีสู่ขวัญ), แชมป์ป่าชุมชน, แชมป์ปลูกคราม, แชมป์อาหารพื้นถิ่น, แชมป์สมุนไพร, แชมป์ทำปุ๋ยหมัก, แชมป์มัดย้อมคราม  และแชมป์ทอผ้า

สำหรับโปรแกรมการท่องเที่ยวบ้านดอนกอย ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี   มีทั้งแบบไปกลับ และค้างคืน  

กิจกรรม 1 วัน 

09.00 น. ต้อนรับนักท่องเที่ยว ชมวิดีทัศน์ ประวัติหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

10.00 น. ชมการสาธิตจากกลุ่มอาชีพ พร้อมลงมือปฏิบัติได้จริง จำนวน 4 กิจกรรม

(เลือกจากแคตตาล็อก)

12.00 น. รับประทานอาหารพื้นถิ่น 1 มื้อ

13.00 น. ชมสาธิตการมัดย้อมคราม

14.00 น. เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน

1วัน ราคา 500 บาท ต่อท่าน  (อาหาร 1 มื้อ อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 2 มื้อ)

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1

09.00 น. ต้อนรับนักท่องเที่ยว ชมวิดีทัศน์ ประวัติหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

10.00 น. ชมการสาธิตจากกลุ่มอาชีพ พร้อมลงมือปฏิบัติได้จริง จำนวน 4 กิจกรรม (เลือกจากแคตตาล็อก)

12.00 น. รับประทานอาหารพื้นถิ่น 1 มื้อ

13.00 น. ชมสาธิตการมัดย้อมคราม

14.00 น. เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน

15.00 น. ชมการสาธิตจากกลุ่มอาชีพ พร้อมลงมือปฏิบัติได้จริง จำนวน 2 กิจกรรม

(เลือกจากแคตตาล็อก)

16.00 น. เข้าที่พัก

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น พร้อมบายศรีสู่ขวัญ   และกิจกรรมนันทาการ

วันที่ 2

เช้า ใส่บาตร

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า

09.00 น. ชมการสาธิตจากกลุ่มอาชีพ พร้อมลงมือปฏิบัติได้จริงจำนวน 3 กิจกรรม (เลือกจากแคตตาล็อก)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

2 วัน ราคาท่าน ละ 1,500 บาท (อาหาร 4 มื้อ อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 3 มื้อ)

หมายเหตุ

พิธีบายศรีสู่ขวัญ พร้อมกิจกรรมนันทนาการ ราคา 2,000 บาท

อาหารกลางวัน 120/คน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 35/มื้อ

 

เบอร์ประสานงาน  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1.นายบุญล้วน ศรีกูลกิจ ประธานหมู่บ้านท่องเที่ยว (ผู้ใหญ่บ้าน)  โทร. 063-0487288

2. นายประสงค์ สุราราช รองประธานหมู่บ้านท่องเที่ยว โทร. 095-2214637

3. นายอำนวย นะรินทร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนกอย โทร. 062-1901401

4. นางสาวจินตนา สุราราช ผู้ประกอบการ (Champ) โทร.080-8286164

5. นายปรีศักดิ์ ศรีสุทัศน์ ประชาสัมพันธ์ โทร. 095-5618700

6. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรรณานิคม โทร. 081-8227030

ที่ตั้ง : บ้านดอนกอย หมู่ที่ 2 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  อยู่ห่างจากตัวเมืองสกลนคร ออกมาทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ 35 กิโลเมตร

บ้านดอนกอย เดิมเรียกว่า “ดอนกอย” เป็นพื้นที่ดอนสำหรับเลี้ยงวัว ควาย ของชาวบ้านพอกใหญ่ ซึ่งมีพื้นที่ตามลุ่มลำน้ำอูน ช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม จะมีน้ำหลากท่วมป่าทาม จึงเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านนำวัว ควาย มาเลี้ยงเพื่อหนีน้ำท่วม โดยมีคุณตาเซียงนวน  คุณตาตุ่ม คุณตาทิดจันทา มาพร้อมกับลูกหลาน  อพยพมาอยู่เป็นกลุ่มแรกพบความอุดมสมบูรณ์จึงชักชวนชาวบ้านพอกใหญ่ และลูกหลานมาตั้งรกรากจับจองพื้นที่ทำไร่ ทำนา ทำสวนเลี้ยงสัตว์

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ จึงมีครอบครัวอื่น ๆ อพยพมาอยู่ด้วย มีภูมิประเทศเป็นที่ดอน แต่มีน้ำท่วมถึงจึงทำให้มีมันกลอยขึ้นมาก แต่ที่เรียกว่าบ้านดอนกอย เหตุเพราะชาวบ้านดอนกอยมีเชื้อสายเป็นชาวภูไท ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ทางภาษาพูดออกสำเนียงภูไท จึงทำให้ออกเสียงควบกล้ำไม่ซัด จึงทำให้ชาวบ้านเรียกชื่อบ้านว่า “บ้านดอนกอย” ซึ่งหมายถึงดินแดนที่อุดมสมบูรณ์

 

CR. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อภิชาติ ชาไชย

อภิชาติ ชาไชย

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสกลนคร อีเมล [email protected]