จ.สกลนคร จัดเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังหญิง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 

เฉลิมพระเกียรติ

แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนคร จัดเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังหญิง เรือนจำจังหวัดสกลนคร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่เรือนจำจังหวัดสกลนคร นางแสงแข จันทร์ฉลอง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยสมาชิก และชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดสกลนคร ร่วมจัดโครงการ “ ธารน้ำใจสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนคร” ประจำปี 2561 จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบสิ่งของที่จำเป็น พร้อมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิง จำนวน 407 คน คืนคนดีสู่สังคม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

ผลงานด้านวิชาชีพ ผู้ต้องขังหญิง

นางแสงแข จันทร์ฉลอง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนคร นำผู้ร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  สดุดีพระแม่เจ้า จากนั้นผู้ต้องขังหญิงแสดงกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ รำถวายพระพร จินตลีลาประกอบเพลง และดนตรีโฟล์คซอง พร้อมจัดแสดงผลงานด้านวิชาชีพต่างๆ โดยกิจกรรมในวันนี้จะเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับผู้ต้องขังหญิง ควบคู่ไปกับหลักคุณธรรม จริยธรรม ในการคืนคนดีสู่สังคม

จากนั้น ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนคร ได้กล่าวให้กำลังใจผู้ต้องขังทุกคน วันหนึ่งอาจก้าวผิดพลาด ด้วยสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ให้ถือเป็นบทเรียนครั้งหนึ่งในชีวิต ที่ต้องนำมาทบทวนแก้ไข เมื่อพ้นโทษแล้ว กลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างมีความสุข อยู่ในสังคมอย่างเข้มแข็ง เริ่มต้นชีวิตด้วยการทำประโยชน์ให้แก่ครอบครัวและประเทศชาติต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผวจ.สกลนคร ส่งเสริมอาชีพ ผู้ต้องขัง ควบคู่หลักคุณธรรม จริยธรรม คืนคนดีสู่สังคม

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสกลนคร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น