สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล

สถานีวิทยุกระจายเสียง

วันที่ 7 ส.ค. 2561 ที่วัดสะพานคำ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร นาวาอากาศเอกหญิง สายยนต์ ธรรมสอน หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้นำเจ้าหน้าที่สถานี ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

โดยมีพระมหาคาวี ญาณสาโร เจ้าอาวาสวัดสะพานคำ ได้แสดงพระธรรมเทศนา เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 ร่วมทำสมาธิ  จากนั้นร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดบริเวณวัด

วัดสะพานคำเป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เดิมชื่อวัด สะพานหิน เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2393 โดยพระยาประจันตประเทศธานี (ปิด) เจ้าเมืองสกลนคร ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2485 ได้เปลี่ยนชื่อจาก “วัดสะพานหิน” เป็น “วัดสะพานคำ”

วัดสะพานคำมีพระพุทธรูปเก่าแก่สำคัญศักดิ์สิทธิ์คู่วัด ชื่อ “หลวงพ่อสะพานหิน” เป็นพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ขนาดหน้าตักกว้าง 19 นิ้ว จากฐานถึงพระเกศ 45 นิ้ว มีลักษณะพิเศษคือมีลำพระศอยาวและมีห่วงพระศอ 3 ห่วง พระกรรณยาวและเจาะรูทั้ง 2 ข้าง ปัจจุบันประดิษฐานเก็บรักษาที่กุฏิเจ้าอาวาส

หลวงพ่อสะพานหิน

วัดสะพานคำมีอุโบสถ (สิม) สร้างแบบทรงไทยอีสาน หลังคามุงด้วยไม้ก่อด้วยหินศิลาแลง อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่พระสงฆ์และชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้าง ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2468 เป็นแหล่งโบราณคดีจังหวัดสกลนครอันดับที่ 42 ของสำนักโบราณคดี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

พระมหาคาวี ญาณสาโร เจ้าอาวาสวัดสะพานคำ

ข่าววันนี้

ม.เกษตรฯสกลนคร จับมือภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับมาตรฐานเกษตรชุมชน สู่สากล!!

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสกลนคร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น