สกลนคร เตรียมจัดใหญ่งาน”ผู้ไท”โลกครั้งที่ 10 มากิน มาเที่ยว มาชม วิถีผู้ไทแท้ๆ

ผู้ไท

จังหวัดสกลนคร แถลงข่าวเตรียมจัดงาน ผู้ไท โลก ครั้งที่ 10  ระหว่างวันที่  3-5 ส.ค. 2561 ที่บ้านห้วยหีบ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ  ชมนิทรรศการผู้ไทโลก รูปภาพ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ งานบุญขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โชว์อัตลักษณะเฉพาะของชนเผ่าผู้ไท  อย่างยิ่งใหญ่!!

วันที่ 20 ก.ค. 2561 ที่ห้องมณีเทวา โรงแรมหนองหารดิเอลลิแกนท์ สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร นายนพดล ไพฑูรย์ รอง ผวจ.สกลนคร นายชัยมงคล ไชยรบ นายก อบจ.สกลนคร นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ  ดร.วิทยา อินาลา นายกสมาคมชาวผู้ไทแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าผู้ไท ครั้ง 10 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3-5 ส.ค. 2561 ที่บ้านห้วยหีบ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

โดยจัดให้มีนิทรรศการผู้ไทโลก รูปภาพ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ งานบุญขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โชว์อัตลักษณะเฉพาะของชนเผ่าผู้ไทอย่างยิ่งใหญ่ โดยชนเผ่าผู้ไท ถือเป็นชนเผ่าหนึ่งที่มีอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ และเกือบทุกอำเภอในจังหวัดสกลนคร รวมทั้งยังมีชนเผ่าผู้ไทในต่างประเทศ ที่กระจัดกระจายกันอยู่ เช่น สปป.ลาว เวียดนาม เขมร  พม่า เป็นต้น

กลุ่มชนเผ่าผู้ไท มีศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตที่ดีงาม เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งชนเผ่าผู้ไทได้อนุรักษ์ไว้และสืบทอดมาจนปัจจุบัน เช่น การฟ้อนผู้ไท ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากคนผู้ไทบ้านโนนหอม การเหยา การลงข่วงเข็นผ้า การบายศรีสู่ขวัญ การเอิ่นขวัญ การแต่งกายที่สวยงาม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ  มีการจักรสาน มีความสมัครสมานสามัคคี  สมานฉันท์ มีความเป็นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง และแฝงไปด้วยวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น แต่ในยุคปัจจุบัน เผ่าผู้ไทได้กระจัดกระจายกันอยู่ทุกแห่ง จึงอาจทำให้ศิลปวัฒนธรรม ภูมปัญญาเหล่านี้ อาจหายไปกับยุคโลกาภิวัฒน์ได้ การจัดงานผู้ไทโลกจึงเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม นี้ไว้

จังหวัดสกลนครได้นำคำว่า สวยสุดซึ้งสาวผู้ไท มาเป็นคำขวัญจังหวัดสกลนครอีกด้วย ซึ่งชนเผ่าผู้ไท ยังมีรากเหง้าและวัฒนธรรมการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์  และเป็นต้นแบบในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่นำต้นครามมาย้อมผ้า  เพื่อทำเป็นเครื่องแต่งกาย ซึ่งส่งผลให้ผ้าย้อมครามปัจจุบันเป็นสินค้าโอทอปที่ขึ้นชื่อ เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในจังหวัดสกลนคร  นอกจากนี้ชนเผ่าผู้ไทยังมีภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไพเราะเสนาะหูอีกด้วย จังหวัดสกลนครก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ  ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันดีงาม ของชนเผ่าผู้ไท และเป็นการอนุรักษ์เพื่อให้อยู่คู่ชาวสกลนคร

จังหวัดสกลนคร ได้ร่วมกับ อบจ.สกลนคร ชมรมผู้ไทสกลนคร สมาคมผู้ไทโลก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชมเผ่าผู้ไท ระหว่างวันที่ 3-5 ส.ค. 2561 ที่บ้านห้วยหีบ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ ดังนั้นจังหวัดสกลนครจึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมงานเพื่อสืบสานอนุรักษณ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และร่วมถ่ายทอดสิ่งดีงานของบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน ให้คงอยู่สืบไป

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชมเผ่าผู้ไท ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด การแสดงนิทรรศการซุ้มผู้ไทย 12 ฮีต เช่น บุญเข้ากรรม บุญคูณลาน บุญข้าวจี่ เป็นการจำลองการดำเนินชีวิต ของคนรุ่นเก่า การแสดงนิทรรศการ สาธิตการทำอาหารผู้ไท การทำข้าวฮาง ข้าวแดะงา นิทรรศการภาพถ่ายชุดผู้ไทโลก ทุกซุ้มจะมีมัคคุเทศก์ ค่อยอธิบายพาทัวร์พาเที่ยวชม วิถีชีวิตรุ่นปู่ย่า วิถีความเชื่อของคนผู้ไทกับนาข้าว แสดงการทออผ้าชนิดต่างๆ จัดแสดงเครื่องประกอบพิธีกินดอง(แต่งงาน)แบบผู้ไท และอื่นๆมากมาย รับรองนักท่องเที่ยวจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

update ผู้ไทโลก ครั้งที่ 10

>> เปิดอย่างยิ่งใหญ่!!งานผู้ไทโลก เท่อที่ 10 “ไหว้หลวงพ่อสิมน้อย ตามฮอยแนวกิ๋นพื้นบ้าน เบิ่งตำนานผู้ไทสกลนคร”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“กิ๋นข้าวโฮ่มพา กิ๋นปลาโฮ่มหนอง”นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด ผู้ไทห้วยหีบ!

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสกลนคร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น