ตำรวจภาค 4 ติวเข้ม!!ปราบปรามความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

ตำรวจภูธรภาค 4 สัมมนาข้าราชการตำรวจในสังกัด  ตั้งศูนย์ปฏิบัติการสืบสวนขยายผลความผิดที่อาจเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ เร่งสะสางดำเนินคดีที่คั่งค้าง  

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่กองบังคับการตำรวจภูธรสกลนคร พล.ต.ต.ธนศักดิ์ ฤทธิเดชไพบูลย์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการสืบสวนขยายผลความผิดที่อาจเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชน ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ มีการพัฒนารูปแบบการกระทำผิดมากขึ้น เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศไทยมาโดยลำดับ รวมทั้งความผิดที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน โดยเร่งรัดคดีค้างเก่าให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ มีข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 4 เข้าร่วมกว่า 100 คน

พล.ต.ต.ดร.พนมพร อิทธิประเสริฐ กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ซึ่งจะสามารถนำไปสู่การดำเนินคดีผู้กระทำผิดได้ คือ กระบวนการพิจารณาคัดแยกผู้เสียหายหรือเหยื่อของการกระทำผิดค้ามนุษย์ หากกระบวนการคัดแยกเหยื่อเกิดประสิทธิภาพก็จะส่งผลให้การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดเกิดประสิทธิภาพ เช่นเดียวกัน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้ประสานกับองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการและประสานข้อมูลการปฏิบัติร่วมกัน จึงได้มีการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการสืบสวนขยายผลความผิดที่อาจเกี่ยวข้องกับความผิดค้ามนุษย์ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้กระบวนการคัดแยกเหยื่อสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทั้งยังเป็นการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสกลนคร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น