ผวจ.สกลนคร ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน เผยไม่พบการทุจริตในพื้นที่ ร่วมยกระดับ IQ แก่เด็กนักเรียน

IQ

ผวจ.สกลนคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน เผยพื้นที่สกลนคร ไม่พบการทุจริต พร้อมดึงทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาการศึกษาในจังหวัด ยกระดับค่าเฉลี่ย IQ ให้เกิน 100 ทุกโรงเรียน 

ที่ห้องเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสกลนคร โดยมี ดร.สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นายสังวาลย์ ศรีโคตร รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ผอ.สถานศึกษา ตลอดจนหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนในเรื่อง IQ

ผลการสอบO-NET รวมถึงการทำโครงการเกษตรพอเพียงเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันที่โรงเรียนบ้านห้วยยาง ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ.สกลนคร โดยมี ดร.เทวรัฐ โตไทยะ ผอ.สพป.เขต 1 พร้อมด้วย นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นางสุนันท์ หลวงศรี ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยยาง  นำตรวจโครงการ

โรงเรียนบ้านห้วยยาง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด 261 คน โรงเรียนได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สู่การปฏิบัติภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันภายในโรงเรียน ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม ทำเกษตรอินทรีย์  ปลูกพืชผักสวนครัวเกือบทุกชนิด แบบผสมผสานอาทิ พืชสมุนไพร ฟักทอง ฟักข้าว ฟักหอม กล้วยน้ำว้า ผักหวาน ต้นไผ่เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมอาชีพแก่นักเรียน หน่อไม้นำมารับประทาน มีการเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เพาะเห็ดนางฟ้า ฯลฯ รวมถึงการหมักปุ๋ยชีวภาพและเพาะไส้เดือน ใช้ภายในโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีการรีไซเคิลขยะนำกลับมาใช้ใหม่และการแปรรูปขยะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า การศึกษาและโภชนาการของนักเรียน เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง  ซึ่งจังหวัดสกลนครให้ความสำคัญ ทุกโครงการต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ผมได้สั่งการให้ทุกอำเภอลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน  ซึ่งจังหวัดสกลนครเบื้องต้นไม่พบการทุจริต

สำหรับโภชนาการของนักเรียนต้องมีครบถ้วนและต้องสะอาด  ตามหลัก Thai School Lunch โปรแกรม พร้อมส่งเสริมการทำเกษตรพอเพียงในโรงเรียนเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งโรงเรียนบ้านห้วยยางเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนตัวอย่าง  มีการเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา ปลูกพืชผัก เพื่อนำมารับประทานในโรงเรียนด้วยงบประมาณอาหารกลางวันนั้นจะมีถึงระดับประถมศึกษา ดังนั้นโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งจะมีนักเรียนระดับ ม.1-3 เพิ่มเข้ามา  ส่วนนี้จะต้องได้รับประทานอาหารกลางวันเช่นกัน ด้วยการบริหารจัดการภายในโรงเรียน และการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน นายอำเภอ รวมถึงเกษตรจังหวัด และปศุสัตว์จังหวัด เข้ามาช่วยกันส่งเสริม นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ด้าน IQของนักเรียน จากสถิติพบว่าค่าเฉลี่ยจังหวัดสกลนคร วัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เมื่อปี 2559 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 93.75 อันดับที่ 66 ของประเทศ เรื่องนี้เราก็ได้วางแผนการดำเนินงาน เพื่อยกระดับ IQ ของนักเรียน ให้สูงมากกว่า 100 ในเร็ววัน โดย สสจ.สกลนคร จะต้องทำงานร่วมกับสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อหาจุดบกพร่อง นำไปสู่การตกผลึกแนวทางแก้ไขให้ถูกจุด โดยแยกเป็นกลุ่ม

สำหรับระดับIQ หรือค่าวัดสติปัญญานั้น สสจ.จะวัดนักเรียนระดับ ป.1  ป.3 และ ป.5 เพื่อดูพัฒนาการของเด็ก โดยค่าเฉลี่ยควรมากกว่า 100 พร้อมตั้งเป้าในอนาคต ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันพัฒนาให้เด็กนักเรียนมี IQ เกิน 120 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ฉลาด หรืออัจฉริยะ การส่งเสริม อาทิเช่น ด้านโภชนาการ กิจกรรมพัฒนาไหวพริบปฏิภาณแก่เด็ก การสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในตัวเด็กนักเรียน เป็นต้น

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยมโครงการ “อาหารกลางวัน” จ.สกลนคร ส่งเสริมทำเกษตรพอเพียงในโรงเรียน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสกลนคร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น