ปึงเถ่าม่า

สกลนคร คนไทยเชื้อสายจีน ร่วมสมโภช “ปึงเถ่ากง-ปึงเถ่าม่า”  

คนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสกลนคร จัดงานสมโภช ปึงเถ้ากง ปึงเถ้าม่า ระลึกถึงบรรพบุรุษชาวจีน  ชมเชิดสิงโต-มังกร  และการแสดงงิ้วโบราณ

11ธันวาคม 2560  คนไทยเชื้อสายจีนร่วมเปิดงานสมโภช ปึงเถ่ากงปึงเถ่าม่า ปีที่ 56 ประจำปี 2560   จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 16 ธันวาคมของทุกปี รวม 6 วัน  เพื่อสักการะและอัญเชิญ ปึงเถ่ากง – ปึงเถ่าม่า จากแท่นที่ประทับศาลเจ้าปู่เจ้าย่า เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร  ขึ้นแท่นแห่ไปรอบตัวเมืองเพื่อเป็นการประทานพรให้กับสมาชิกตามร้านค้าต่างๆ มีการเชิดสิงโต และเชิดมังกร เพื่อนำความโชคดีมาให้กับผู้คนตลอดจนชุมชน

งานในวันนี้ถือเป็นการสมโภชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นที่เคารพสักการะบูชา  เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและที่พึ่งทางจิตใจของชาวจีน ในการดำรงชีวิต ทั้งยังเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ สืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง สร้างความรัก ความสามัคคี  แสดงออกถึงการมีน้ำใจเป็นหนึ่งเดียวในหมู่สมาชิกเมตตาธรรมมูลนิธิ และชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสกลนคร

ประชาชนแห่ชมการเชิดมังกรบริเวณสี่แยกหน้าเทศบาลนครสกลนคร

และยังเป็นการสร้างกุศลด้วยการรับบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อนำไปดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลโดยเมตตาธรรมมูลนิธิในการออกช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และผู้ประสบภัยบนท้องถนน  ตลอดจนสนับสนุนด้านการกีฬา การศึกษาของเยาวชนอีกด้วย

ในช่วงกลางคืนก็จะมีการแสดงงิ้ว หรืออุปราการจีน (Chinese opera) เป็นการแสดงที่ผสมผสานการขับร้องและการเจรจาประกอบกับลีลาท่าทางเป็นเรื่องราว โดยได้นำเอาเหตุการณ์ต่างๆ ในพงศาวดารและประวัติศาสตร์มาดัดแปลงเป็นบทแสดง รวมทั้งยังมีการนำเอาความเชื่อทางประเพณีและศาสนาเข้าไปผสมผสานกับการแสดงงิ้วด้วย

อนึ่ง ปึงเถ้าม่า หรือ เทพธิดารักษาชุมชน (จีน: 本頭媽) เป็นเทพธิดาแห่งชุมชุน และหมู่บ้าน และดูแลทุกข์สุขของชาวบ้าน ตามความเชื่อปรัมปราของจีน โดยเป็นเทพนารีแห่งชุมชน โดยทำหน้าที่กับเทพปึงเถ้ากงและเจ้าหลักเมือง

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อภิชาติ ชาไชย

อภิชาติ ชาไชย

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสกลนคร อีเมล [email protected]