X
นครปฐมชวนเที่ยว งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2562

นครปฐมชวนเที่ยว งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 62

()

 

นครปฐมชวนเที่ยว งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 62 เชิญชวนประชาชนทั่วทุกสารทิศ ร่วมสืบทอดประเพณี นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ สักการะพระร่วงโรจนฤทธิ์ ทำบุญกาชาด ชมมหรสพฟรี 9 วัน 9 คืน ณ องค์พระปฐมเจดีย์

วันนี้ (8 พ.ย.62) ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ร่วมเปิดงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2562

โดยวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ร่วมกับ จังหวัดนครปฐม กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-16 พฤศจิกายน 2562 รวม 9 วัน 9 คืน เพื่อสืบทอดประเพณีเทศกาลนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่ และสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ทรงจัดส่งคณะพระสมณทูต คือ พระโสณะเถระและพระอุตตระเถระ เป็นประธานมาประกาศพระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ

นับเป็นพระเจดีย์ที่ก่อสร้างขึ้นเป็นครั้งแรก มีอายุนับพันปีเป็นพระเจดีย์ใหญ่ ทรงระฆังคว่ำ โครงสร้างเป็นไม้ซุง รัดด้วยโซ่เส้นมหึมา ก่ออิฐ ถือปูน ประดับด้วยกระเบื้องปูทับ ประกอบด้วยวิหาร 4 ทิศ กำแพงแก้ว 2 ชั้น ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก

และในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 4 ได้บูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ โดยสร้างครอบเจดีย์องค์ที่ 1 และองค์ที่ 2 ของเดิมไว้เมื่อปี พ.ศ. 2396 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 166 ปี

สำหรับการจัดกิจกรรมภายในงาน มีการมอบทุนให้แก่นักเรียนนักศึกษา การออกร้านค้าที่หลากหลาย รอบองค์พระปฐมเจดีย์ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลิตผลทางด้านการเกษตร การจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และการออกร้านกาชาด ซึ่งประชาชนสามารถเดินทางมาเที่ยวงานงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 8-16 พฤศจิกายน 2562

พิสิษฐ์  ปานวณิชยกิจ – ขนิษฐา ชื่นยินดี / ภาพ-ข่าว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน