นครปฐมสืบทอดศิลปะท้องถิ่น จัดมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัด

นครปฐม : จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ สภาวัฒนธรรม เทศบาล และภาคเอกชนจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 ร่วมสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น สู่ระดับชาติ

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม ตลอดจนองค์กรภาครัฐและเอกชน กำหนดจัด “งานมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2561 ถึง 1 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์”

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรมในรูปแบบและวิธีการต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความซาบซึ้ง และตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมที่หลากหลายในระดับท้องถิ่น ตลอดจน เสริมสร้างค่านิยม จิตสานึกต่อประชาชน ในการรักษาสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติรวมทั้งเป็นเวทีและโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจ และการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มาเที่ยวงานได้สักการะองค์พระปฐมเจดีย์ และเป็นการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม

นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดเปิดงานฯในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พร้อมชมขบวนทางวัฒนธรรม ขบวนลูกเสือขนนก และเสือป่า ชมการแสดงลาตัด“คณะหวังเต๊ะ” นำโดย แม่ศรีนวล ขำอาจ และคณะ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ประกอบด้วย

การแสดงทางวัฒนธรรมของนักเรียน วันที่ 23 เมษายน 2561 ถึง 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00 – 22.00 น. ณ บริเวณเวทีกลาง ลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ ฯ องค์พระปฐมเจดีย์

การแสดงกลองยาวพื้นบ้าน จากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม วันที่ 24, 26, 28, 30 เมษายน 2561 เวลา 18.00 – 19.00 น. ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ องค์พระปฐมเจดีย์

การสาธิตรำวงมาตรฐาน วันที่ 25, 27, 29 เมษายน 2561 และวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 – 19.00 น. บริเวณเวทีกลาง ลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ องค์พระปฐมเจดีย์

การจัดนิทรรศการว่าวและสาธิตการทำว่าว วันที่ 23 เมษายน 2561 ถึง 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 -18.00 น. ณ กองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์

การจัดนิทรรศการ สาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีในชุมชุน โดยสภาวัฒนธรรมอำเภอทุก อำเภอร่วมกับชุมชนคุณธรรมในจังหวัดนครปฐม วันที่ 23 เมษายน 2561 ถึง 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 -18.00 น. ณ กองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์

การแสดงลิเก ณ เวทีด้านทิศตะวันออก (สนามคลี) ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป โดยวันที่ 23-26 เมษายน 2561 “ลิเกคณะประเสริฐพร” วันที่ 29 เมษายน 2561 “ลิเกคณะเอกพงษ์ พนมกร”

การแสดงดนตรีร่วมสมัย ฟรีคอนเสิร์ต ณ เวทีด้านทิศตะวันออก (สนามคลี) ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป โดยวันที่ 30 เมษายน 2561 “วุฒิ-นุ่น-ป่าน Super วาเลนไทน์” “บัว กมลทิพย์ ท็อปไลน์” วันที่ 1พฤษภาคม 2561 “เสรี รุ่งสว่าง”

การแข่งขันหมากรุกไทย วันที่ 27-29 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ซุ้มไทรทอง องค์พระปฐมเจดีย์,การแข่งขันตะกร้อลอดบ่วง วันที่ 23 เมษายน 2561 ถึง 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามตะกร้อ ,การประกวดเรียงความ วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ บริเวณกองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รอบคัดเลือก วันที่ 24 -26 เมษายน 2561 เวลา 08.00 -16.00 น. ณ บริเวณกองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ ,รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณเวทีกลาง ลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ ฯ องค์พระปฐมเจดีย์

การจัดเรือนรำลึก วันที่ 23 เมษายน 2561 ถึง 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ บริเวณกองรักษาการ ตรงข้ามกองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์, การจำหน่ายของที่ระลึก สินค้าทางวัฒนธรรมและสินค้าทั่วไป, ศูนย์อาหาร ที่รวมร้านอาหารของดีจังหวัดนครปฐม และสินค้าพื้นเมืองภาคต่าง ๆ

จึงขอเชิญทุกท่านร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สานักงานเลขานุการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม) โทร. 0 3434 0349 ต่อ 13

Cr : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครปฐม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น