บสก.หนุน “ชุมชนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน” บ้านอ้อมพยศ นครปฐม

 

นครปฐม กลุ่มเกษตรกรชาวบ้านอ้อมพยศ ประสบความสำเร็จ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “ชุมชนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน” เป็น 1 ใน 5 จังหวัดนำร่อง และได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก BEM จำนวน 350,400 บาท และอีก 100,000 บาท สำหรับค่าอาหารกลางวันนักเรียน    

วันที่ 11 กันยายน 2562 โครงการ “ชุมชนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน” กลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 จังหวัดนำร่อง จัดขึ้นที่หมู่บ้านอ้อมพยศ หมู่ 7 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดย บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บสก. หรือ BAM สังกัดสำนักงานนครปฐม โดยนายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย นายสุรสิทธิ์ สิทธิกรวณิชย์ นายอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วย นายอานนท์ ยางสูง ประธานกลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษ นายก อบต.โพรงมะเดื่อ กำนัน ผญ.บ.และประชาชนร่วมเปิดโครงการ

นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวแสดงความยินดีกับกลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านอ้อมพยศ ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุน จำนวน 350,400 บาท เพื่อนำไปต่อยอดก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน และก่อให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตนเอง สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

นอกจากนั้น BAM ยังได้มอบเงินค่าอาหารยั่งยืนจำนวน 100,000 บาทให้กับนักเรียน ในการจัดทำแปลงผักปลอดสารพิษ เพาะเห็ดนางฟ้า เลี้ยงไก่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน และยังนำมาทำเป็นอาหารกลางวัน ที่มีคุณค่ากับนักเรียนอีกด้วย

ที่ผ่านมาเกษตรกรหมู่บ้านอ้อมพยศ ต่างประสบปัญหาเรื่องน้ำเค็ม จากนักธุรกิจรายใหญ่ที่เข้ามาเปิดบ่อเลี้ยงกุ้งกว่า 200 ไร่ ทำให้พื้นที่ทำมาหากินของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงกว่า 30 หลังคาเรือน ได้รับผลกระทบจากน้ำเค็มซึมเข้าพื้นที่ทำการเกษตร จนพืชผัก และผลไม้ ได้รับผลกระทบอย่างหนักมานานนับ 10 ปี ดังนั้นชาวบ้านจึงต้องหันมาทำโครงการปลูกผักปลอดสารพิษดังกล่าว

พิสิษฐ์  ปานวณิชยกิจ – ขนิษฐา ชื่นยินดี / ภาพ-ข่าว

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครปฐม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น