นครปฐม จับมือ 3 บริษัทใหญ่ MOU รับซื้อผักปลอดภัยวิสาหกิจชุมชน

 

นครปฐม ลงนามบันทึกข้อตกลง การรับซื้อและส่งจำหน่ายผักปลอดภัย ตามนโยบายตลาดนำการผลิต เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอน และมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

วันที่ 2 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลง การับซื้อและส่งจำหน่ายผักปลอดภัย ระหว่างวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตผักปลอดภัยบ้านสระพังแพลอย ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม กับผู้รับซื้อ จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท วังน้ำเขียว 2015 จำกัด, บริษัท โกร์วฟรอมเดอะกราวด์ และ บริษัท พีดีไอ เทรดดิ้ง จำกัด

โดยนายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายตลาดนำการเกษตรและแนวทางการดำเนินงานเพื่อนำไปปฏิบัติในการบริหารงานด้านการเกษตรในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอน และมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ซึ่งมีหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค บูรณาการประสานข้อมูลความต้องการด้านการตลาดจากภาคเอกชน และจับคู่ธุรกิจภาคการผลิตของเกษตรกร เพื่อให้สามารถวางแผนการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด ลดปัญหากรณีสินค้าเกษตรล้นตลาดและไม่เพียง

ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้ดำเนินการส่งเสริมให้กลุ่มผลิตผักปลอดภัยบ้านสระพังแพลอย ผลิตพืชผักที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการและจับคู่ธุรกิจกับทั้ง 3 บริษัทดังกล่าว

ซึ่งมีศักยภาพในการรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรได้อย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรไม่น้อยกว่า 150,000 บาทต่อเดือน นอกจากนี้สามารถเป็นต้นแบบและขยายผลการดำเนินงานให้กับกลุ่มเกษตรกรอื่นๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป

Cr : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม / ภาพ-ข่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครปฐม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น