มหาวิทยาลัยคริสเตียน เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

นครปฐม : มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 หลากหลายหลักสูตร เพื่อการศึกษาชั้นนำ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต International Program , Bachelor of Nursing Science Program International Program , Bachelor of Arts Program in Tourism and Service Innovation หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด Bachelor of Science Program in Physical Therapy

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการBachelor of Science Program in Innovation in Food Technology and Nutrition หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกำลังกาย Bachelor of Science Program in Sports Science and Exercise หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย Bachelor of Science Program in Graphic and Multimedia Design

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม-ชีวการแพทย์ Bachelor of Engineering Program in Biomedical Engineering หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ Bachelor of Business Administration Program in Medical Secretary หลักสูตรบัญชีบัณฑิต Bachelor of Accountancy Program

ลงทะเบียนได้ที่ LINE: @admissioncut หรือ คลิกเลย https://admissioncut.com/

line/ http://m.me/288441042470   โทร : 0819419995 / 034388555

แผนที่การเดินทางมา ม.คริสเตียน  https://maps.app.goo.gl/ibPucCec5haRues88

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครปฐม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น