X

นครปฐม สร้างเยาวชนต้นแบบ “ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม”

 

นครปฐม : จัดโครงการ สร้างเยาวชนต้นแบบ “ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม” เพื่อให้เยาวชนมุ่งมั่น ปฏิบัติตนในการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการ “สร้างเยาวชนต้นแบบ” ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม โดยนางยุพิน ดุษิยามี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การจัดโครงการ “สร้างเยาวชนต้นแบบ” ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐมได้จัดมาแล้ว 4 ครั้ง ครั้งที่ 1-4 จัดร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดนครปฐม

สำหรับครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 5 จัดร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมูลนิธิปันสุข เพื่อให้เยาวชนมุ่งมั่น ปฏิบัติตนในการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่อง “พอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา” ตามนโยบายของรัฐบาล

โดยคัดเลือกเยาวชนที่มีคุณลักษณะผู้นำ จากสถานศึกษา 26 สถาบัน และครูที่ปรึกษาสถาบันละ 1คน รวมทั้งสิ้น 300 คน เข้าร่วมโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ตอบสนองพระราชกระแสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงรับสั่งว่า “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” และสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีบรรยายพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ” ว่าด้วย เรื่อง “พอเพียง มีวินัย สุจริตและจิตอาสา” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และบรรยาย เรื่อง “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเยาวชน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ ภาคบ่าย มีวิทยากร 5 ท่านได้แก่ รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรณ ผศ.เด่นศิริ ทองนพคุณ นายวิรัช จำปานิล นายณัฐวุธ อนุชิตอารมณ์ และนายลือชัย จำปาขาว

ซึ่งชมรมคนรักในหลวง ได้คัดเลือกส่งไปรับการอบรมผู้นำแห่งยุค รุ่นที่ 1 ของมูลนิธิบุคคลพอเพียง โดย อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นผู้ดำเนินการเสวนา วิทยากรทั้ง 6 ท่านนี้ จะร่วมกันเพิ่มวิญญาณจิตอาสา และเสนอแนะแนวทางการทำแผนงานสู่การปฏิบัติ และกลยุทธแห่งการขยายผลต่อไป

Cr : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม – ภาพ/ข่าว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน