X

จเรตำรวจติวเข้ม ปราบปรามการค้ามนุษย์ 7 จังหวัด

 

นครปฐม : จเรตำรวจแห่งชาติ อบรมสัมมนา เพิ่มศักยภาพ การป้องกัน และปราบปรามคดีค้ามนุษย์ด้านแรงงาน แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 7 ระดับสารวัตรและรองสารวัตร จำนวน 321 นาย รวม 7 จังหวัด ตามนโยบายยุทธศาสตร์ 5 ด้าน

ที่สำนักงานตำรวจภูธรภาค 7 อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนา เพิ่มศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามคดีค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน ระหว่างวันที่ 28-29 ส.ค.62 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานตำรวจภูธรภาค 7 โดยมีข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรและรองสารวัตร จาก 7 จังหวัด ประกอบด้วย สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และ กาญจนบุรี

ทั้งนี้เพื่อให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามคดีค้ามนุษย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามคดีค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน และให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างถูกต้อง

เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ส่งผลต่อการประสานงานการบูรณาการ และการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา และ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติตามนโยบาย แผน ยุทศาสตร์ และแผนการปฏิบัติต่าง ๆ

รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ซึ่งหากสามารถเพิ่มศักยภาพ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติครบทั้งระบบจริง จะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายยุทธศาสตร์

และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560-2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้อย่างดีในโอกาสต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้การกระทำความผิด เกิดลดลงและได้รับการยอมรับจากนานาอารยประเทศอีกด้วย

พิสิษฐ์ ปานวณิชยกิจ – ขนิษฐา ชื่นยินดี / ภาพ-ข่าว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน