X

พระราชทานอาหารเลี้ยง ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 62

นครปฐม : สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระราชทานอาหารเลี้ยง แก่ เด็กชาย-หญิงในหมู่บ้านเด็กมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ที่จังหวัดนครปฐม

วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ที่หมู่บ้านเด็กมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยเด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้งไม่มีญาติพี่น้องดูแล จึงมีพระราชประสงค์ที่จะสร้างครอบครัวทดแทนให้เด็กกำพร้าได้รับความรัก ความเอาใจใส่

เพื่อให้เด็กได้เติบโตเป็นพลเมืองดี ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งกายและใจ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ดำเนินการเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบครอบครัวทดแทน เพื่อให้เด็กได้รับความรัก ความอบอุ่น มีที่พึ่งพิงสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้อง ไม่เป็นภาระของสังคม

โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา นางสนองพระโอษฐ์ ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 กองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และคณะ นำสิ่งของพระราชทาน และอาหารไปเลี้ยงแก่ เด็กชาย-หญิง ในหมู่บ้านเด็กมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โดยหม่อมราชวงศ์จิยากร เสสะเวช ผู้บริหารหมู่บ้านเด็กฯ ได้เปิดกรวยถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ

สำหรับเด็กมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ปัจจุบันมีเด็กจำนวน 34 คน เป็นเด็กชาย 22 คน เด็กหญิง 12 คน แบ่งพักในบ้านจำนวน 6 หลัง อยู่รวมกันทั้งเด็กชายและเด็กหญิง ในรูปแบบครอบครัวทดแทน โดยมีผู้ดูแลเป็นแม่ทดแทนหลังละ 1 ท่าน (เป็นเด็กที่มาจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จำนวน 11 คน และเด็กที่มาจากกรมการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 23 คน)

พิสิษฐ์  ปานวณิชยกิจ – ขนิษฐา ชื่นยินดี / ภาพ-ข่าว

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน