X

นครปฐมจัดพิธีรับเงินขวัญถุงพระราชทาน “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ปี 2562

 

นครปฐม : จัดพิธีรับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562 และการทอดผ้าป่ามหากุศลกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ซุ้มพุทธมามกะองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีรับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562 และการทอดผ้าป่ามหากุศลกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ทรงเจริญพระชนมายุครบ 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

สำหรับปีนี้เป็นปีที่ 15 ของการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินและ กระตุ้นให้แกนนำ อาสาสมัครกลุ่มองค์กรเครือข่ายและประชาชนมีความภาคภูมิใจการณ์ขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นโครงการสนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังของประชาชน โดยใช้กระบวนการชุมชนสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดนครปฐมดำเนินงานโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินมาตั้งแต่ปี 2547 ปัจจุบันมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน  215 หมู่บ้าน

ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวง พิธีรับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินปี 2562 การทอดผ้าปามหากุศลสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน การมอบเกียรติบัตรกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น  หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้สนับสนุนให้สมาชิกลดละเลิกยาเสพติด

และสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เลิกยากเสพติดและประพฤติตนเป็นคนดี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้แทนจากหมู่บนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครปฐมจำนวน 1,000 คน สำหรับการทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงินสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้งสิ้น 802,281 บาท

Cr : ข้อมูลข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

พิสิษฐ์ ปานวณิชยกิจ – ขนิษฐาชื่นยินดี / ภาพ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน