ผู้อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน เยี่ยมผู้สูงอายุและมอบเครื่องเขียนแก่นักเรียน

 

นครปฐม : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้อัญเชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานเยี่ยมผู้สูงอายุ 112 ปี ร่างกายแข็งแรง ไม่เคยเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแม้แต่ครั้งเดียว พร้อมอัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทาน มอบให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

ผู้อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน เยี่ยมผู้สูงอายุและมอบเครื่องเขียนแก่นักเรียน

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา เป็นผู้อัญเชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานเยี่ยมแก่นางแช่ม ถิ่นวงษ์แอ อายุ 112 ปี ณ บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยนางแช่ม เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2450 เดิมเป็นชาวตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม แต่งงานกับนายธรรม ถิ่นวงษ์แอ ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว มีบุตร – ธิดา จำนวน 11 คน เสียชีวิตแล้ว 6 คน

คุณยายแช่ม ถิ่นวงษ์แอ อายุ 112 ปี ชาวจังหวัดนครปฐม

นางแช่ม มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ชอบไปวัดทำบุญ ชอบกินอาหารแบบไทยๆ อาทิ กล้วย สัปปะรด ปูเค็ม ปลาเค็ม กับข้าวสวย ไม่ชอบกินหมูและไก่ เดิมประกอบอาชีพจักสานไม้ไผ่ และเครื่องเรือนต่างๆ มีสุภาพแข็งแรงและไม่มีโรคประจำตัว แต่เมื่อปี พ.ศ. 2561 มีอาการกระดูกเสื่อม ไม่สามารถเดินได้ แต่สามารถนั่งและขยับตัวไปมาได้ โดยใช้ก้น มือ และขาในการเคลื่อนที่

ปัจจุบันคุณยายแช่มฯ มีสุภาพแข็งแรงและไม่มีโรคประจำตัว ไม่เคยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแม้แต่ครั้งเดียว การนอนก็ชอบนอนกับเสื่อปูพื้น (ไม่ชอบนอนกับฟูก) กับหมอนใบเก่า ๆ เพียง 1 ใบเท่านั้น ซึ่งได้รับการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุเดือนละ 1,000 บาท และในปีนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้มอบเงิน 50,000 บาท เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านหลังเดิมที่มีสภาพเก่าและคับแคบ

จากนั้น พลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา อัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทาน มอบให้แก่นักเรียน โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จำนวน 155 คน พร้อมตรวจเยี่ยมโรงครัวพระราชทาน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน ที่มาให้บริการแก่นักเรียนในครั้งนี้

สำหรับโรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 เดิมชื่อโรงเรียนวัดดอนพุทรา ต่อมาในปี พ.ศ. 2499 อาคารเรียนทรุดโทรม ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ภริยาจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีสมัยนั้น ซึ่งเดิมมีภูมิลำเนาอยู่ที่ชุมชนดอนพุทรา ได้จัดหาเงินสร้างอาคารเรียนแบบ 004 ของกรมสามัญ

หลังจากนั้นชุมชนดอนพุทรา วัด และโรงเรียน จึงได้พร้อมใจกันขอเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ปัจจุบัน โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ทั้งหมด 3 ไร่ 8 ตารางวา เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัย ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 154 คน มีบุคลากร 13 คน และมีนางสาวปิยะภรณ์ สุขะปุณพันธ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

พิสิษฐ์  ปานวณิชยกิจ – ขนิษฐา ชื่นยินดี / ภาพ-ข่าว

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครปฐม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น