นครปฐมล้นหลาม แห่ ! นมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง

นครปฐม : พุทธศาสนิกชนนครปฐมล้นหลาม แห่กราบไหว้ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ เทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ร่วมสืบทอดและอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม ให้ดำรงอยู่สืบไป

วันที่ 26 มีนาคม 2561 ที่วัดไร่ขิงพระอรามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระพุทธะชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถระสมาคม เจ้าอาวาสวัดพิชัยญาติติการาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเปิดงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงประจำปี 2561 โดยมีนายชาญนะ.  เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวถวายการต้อนรับ พร้อมด้วยพันตำรวจโทพงศ์พร. พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธีโดย นายยงยุทธ สวนทอง นายอำเภอสามพราน กล่าวว่า วัดไร่ขิงพระอารามหลวงได้ร่วมกับคณะกรรมการวัดไร่ขิงหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนสถานศึกษาและพุทธศาสนิกชนกำหนดจัดงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงประจำปีพุทธศักราช 2561 ขึ้นในระหว่างวันที่ 27 มีนาคม –  4 เมษายน พ.ศ. 2561 รวม 9 วัน 9 คืน โดยกิจกรรมมีขบวนอัญเชิญหลวงพ่อวัดไร่ขิงจำลองไปตามสถานที่ต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอสามพราน และอำเภอนครชัยศรี เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสกราบสักการะอย่างใกล้ชิด ตลอดจนอัญเชิญไปประดิษฐาน ที่วัดท่าพูด เมื่อวันที่ 25 มีนาคมพุทธศักราช 2561 ที่ผ่านมา

สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีการจัดขบวนอัญเชิญองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงจำลอง ประดิษฐานบนแพ ล่องมาตามลำน้ำท่าจีนจากวัดท่าพูด มายังวัดไร่ขิงพระอารามหลวง เพื่อเป็นการสืบทอดตำนานหลวงพ่อวัดไร่ขิง นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อม  พระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับเรือยาวที่ชนะเลิศ  ซึ่งพสกนิกรชาวจังหวัดนครปฐม จะได้อนุรักษ์แล้วสืบสานงานประเพณีการแข่งขันเรือยาวให้คงอยู่สืบไป

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปิดทองไหว้พระ การแสดงศิลปะวัฒนธรรมสี่ภาค รวมทั้งจัดมหรสพสมโภชตลอดการจัดงาน 9 วัน 9 คืน เพื่อน้อมนำประชาชนให้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาสืบทอดและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของไทยให้ดำรงอยู่อันนำไปสู่การปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป

Cr : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน