กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัด “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ

 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานนครปฐม จัดโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แสดงออกถึงความจงรักภักดี

โครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ ที่ได้น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมประชาชนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ ในการประกอบอาชีพของตนเอง เพื่อให้มีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคง และประยุกต์ใช้ความรู้จากแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนครั้งนี้ จัดขึ้นที่ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานนครปฐม ได้ร่วมกันจัดโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ด้วยมีการจัดฝึกอาชีพ 2 สาขา ให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย สาขาการทำศิลปะประดิษฐ์จากเครื่องหนัง สาขาการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากดินปั้น และกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

รวมทั้งกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ การให้บริการประชาชนในการตรวจเช็ค และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรี จำนวน 101 คัน ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

อีกทั้งยังถือเป็นการร่วมสืบสาน และสนองพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยอีกทางหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมกันจัดกิจกรรมที่ดีในครั้งนี้ และเป็นการส่งเสริมรณรงค์ให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ตระหนักถึงความเสียสละ และการกระทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของทุกคนอีกด้วย

พิสิษฐ์  ปานวณิชยกิจ – ขนิษฐา ชื่นยินดี / ภาพ-ข่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครปฐม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น