อุปนายกสื่อฯเพื่อการท่องเที่ยว ถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

นครปฐม : สถานีวิทยุเอ็นจอยมีเดีย อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว และประธานเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงไทย นำคณะบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.62 นางสาวจณิสตา วัฒนมะโน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเอ็นจอยมีเดีย FM 95.75 mhz. อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว และประธานเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงไทย พร้อมคณะ จังหวัดนครปฐม

ได้ร่วมพิธีบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.62

ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 8 จ.กาญจนบุรี กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี (สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย) ขอให้พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิร่มไทรของชนชาวไทยตลอดไปเทอญ

พิสิษฐ์ ปานวณิชยกิจ – ขนิษฐา ชื่นยินดี / ภาพ-ข่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครปฐม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น