X

นครปฐม ถวายสักการะ “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช” พระมหากษัตริย์ผู้ประดิษฐ์อักษรไทย

()

นครปฐม : พ่อเมืองนครปฐม นำข้าราชการ และประชาชน ถวายราชสักการะ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” พระมหากษัตริย์ผู้ประดิษฐ์อักษรไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่มีต่อประชาชนชาวไทย

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.ที่ ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน นำข้าราชการ และหน่วยงานต่างๆ ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” พระมหากษัตริย์ผู้ประดิษฐ์อักษรไทย

โดยนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้อ่านประวัติศาสตร์อันสำคัญ ว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2376 ซึ่งตรงกับวันนี้ จึงเป็นวันคล้ายวันที่ค้นพบหลักศิราจารึก ดังนั้นข้าพุทธเจ้าพร้อมด้วยพสกนิกรชาวจังหวัดนครปฐม ที่มาพร้อมกัน ณ มณฑลแห่งนี้ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่ทรงทำให้ชาติไทย ได้สะสมความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม นำมาซึ่งเกียรติภูมิของราชอาณาจักรไทยจนปัจจุบัน

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงเป็น “มหาราช” พระองค์แรกของไทย เมื่อครั้งพระชนมายุได้ 19 พรรษา ทรงได้รับการตั้งฉายานามโดย พ่อขุนศริอินทราทิตย์ ว่า “พระรามคำแหง” เนื่องจากทรงชนช้างชนะขุนสามชน เจ้าเมืองฉอด ถือได้ว่าเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถที่ได้ทรงริเริ่มประดิษฐ์อักษรไทย ทรงมีความเก่งกล้าสามารถเป็นเลิศ ในรัชสมัยของพระองค์ ถือได้ว่าเป็นยุคที่กรุงสุโขทัยเฟื้องฟู และเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก

ระบบการปกครองภายใน ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย มีการติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และการเมือง ประชาชนอยู่ดี สภาพบ้านเมืองเจริญก้าวหน้าทุกด้าน ทั้งการเกษตร ชลประทาน การอุตสาหกรรม และการศาสนา อาณาเขตของกรุงสุโขทัยได้ขยายออกไปกว้างใหญ่ ด้วยพระปรีชาสามารถในระบบการปกครองแบบปิตุลาธิปไตย หรือ “พ่อปกครองลูก” อีกทั้งระบบเศรษฐกิจการค้าก็มั่งคั่ง อีกด้วย.

พิสิษฐ์  ปานวณิชยกิจ – ขนิษฐา ชื่นยินดี / ภาพ-ข่าว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน